19:33:57 13.07.2024
Stiri

Dependența de ALCOOL, SEX, DROGURI sau de JOCURI DE NOROC trebuie vindecată înainte de a deveni boală cronică!

Știri 11.09.2018 19:03 Vizualizări2574 Autor: Ziarul National
Dependența de ALCOOL, SEX, DROGURI sau de JOCURI DE NOROC trebuie vindecată înainte de a deveni boală cronică! sursa: uti24.ro


Că e vorba de alcool, de sex, de droguri sau de jocuri pe internet, dependența trebuie vindecată, înainte de a deveni boală cronică. Și dacă se poate, fără să luăm medicamente.

1. Caută-ți un sens al vieții

Grecii antici aveau idealul unei vieți bogate în realizări. În zilele noastre, oamenii își imaginează fericirea ca pe un șir neîntrerupt de distracții. Însă psihologii ne avertizează că acest mod de a trăi nu ne face fericiți.

Pe ce căi putem ajunge la o existență împlinită? Care sunt lucrurile esențiale pentru noi? Cum reușim să așezăm profesia și viața per­sonală într-un echilibru sănă­tos? Cine crede că poate amâ­na me­reu hotărârile im­por­tante, soco­tind că nu e ca­zul să se grăbeas­că, fiindcă se află încă la începu­tul dru­mu­lui și are tot viitorul în față, va observa, la un mo­ment dat, că a trecut pe lângă o mul­țime de șanse și le-a ratat ire­mediabil.

„Care sunt punctele mele forte? Ce mă interesează cu adevărat, ce țeluri îmi propun să ating?”. A găsi răspunsurile potrivite la aceste întrebări este metoda cea mai eficientă de a te elibera de dependențe și abuzuri. Desigur, e vorba de un proces care pretinde o doză însemnată de efort și cutezanță, dar dacă vă veți angaja în el, dacă veți căuta neîncetat un sens în hazardul aparent al propriei vieți, în cele din urmă vă veți simți pe deplin răsplătiți.

2. Nu-ți programa greșit creierul

Orice acțiune care ne procură plăcere poate da naștere unei dependențe. Când sistemul biochimic de recompensă al creierului funcționează mereu în ace­lași fel, creierul nostru se programează automat. Com­portamentul stereotip ne influențează conexiunile neu­ro­nale, consolidând un reflex. Apoi, în clipa când ne aflăm puși într-o situație care ne creează disconfort, reacționăm cu impulsul de a ne refugia pe internet, de a cumpăra în neștire obiecte de care nu avem nevoie sau de a privi cu interes filme și fotografii porno­gra­fice.

La început, asta poate fi un stimulent, avem impresia că sfidăm tabuurile, obținem o satis­facție rapidă. Totuși, dacă ne vom deprinde să ne excităm cu ajutorul unor ima­­gini brutale de trupuri dezgolite, ne programăm cre­ie­rul în așa fel încât nu vom mai putea percepe stimulii sexuali decât prin in­termediul pornografiei. Erotismul subtil dintre par­tenerii reali se va pierde.

Putem cita, ca exemplu, cazul unui avocat de suc­ces, care muncește enorm și se întoarce acasă abia după miezul nopții. Atunci bea nu un singur pahar, ci mai multe, ca să se relaxeze. Soția a dorit să-i țină com­panie și, înainte să-și dea bine seama ce i se în­tâm­plă, a devenit alcoolică. Din cauza oboselii extre­me și a băuturii, relația lor sexuală a intrat în criză. Tresăririle sporadice ale libidoului l-au împins pe bărbat să vizi­teze anumite site-uri pornografice de pe internet. Cu tim­pul, creierul se obișnuiește cu imagi­nile și cere sti­muli tot mai mulți și mai tari. În prezent, el nu mai sim­te nicio atracție sexuală față de soția sa. Posibili­tatea unei satisfacții reale este total compromisă.

3. Creează legături cu oamenii din jurul tău

Suntem ființe sociale și, printre trăsăturile noastre caracteristice, se numără și nevoia biologică de a trăi în cadrul unei comunități. În absența relațiilor sociale, niciun om nu este capabil să supraviețuiască și cu atât mai puțin să ducă o viață echilibrată și dătătoare de satisfacții. Specialiștii au do­ve­dit, dincolo de orice dubiu, că persoanele sin­gure își agonisesc o porție de fericire mai modestă de­cât a cuplu­rilor, iar băr­bații liberi ca pasărea ce­rului au, în general, dez­avan­tajul de a muri mai de­vreme decât cei însurați.

Legăturile cu prietenii sporesc bucuria de a trăi, iar lipsa lor nu poate fi compensată prin nimic. Relațiile au un efect pozitiv, mai ales atunci când nu se definesc prin spirit de concurență și egocentrism, ci printr-o disponibilitate autentică de cooperare. Din acest punct de vedere, este mai bine să devii membru al unei aso­ciații umanitare decât sportiv de performanță. S-a de­monstrat că oamenii beneficiază ei înșiși de pe urma im­plicării lor în acțiuni destinate ajutorării altora, precum și a integrării într-o comunitate. Prețuirea, grija, prietenia și afecțiunea, strădania comună pentru atingerea unui scop de vădită utilitate socială – toate acestea constituie factori eficienți de protecție împo­triva oricăror dependențe.

4. Fii atent la tine și la alții

Numai atunci când ne observăm cu atenție, putem sesiza dacă un comportament, care inițial ne ajută să ne simțim bine, s-a transformat în obsesie. Dacă, din pură întâmplare sau dintr-o împrejurare anume, ne de­prindem cu ceva ce ni se pare mai întâi distractiv, rela­xant sau stimulator (jo­cu­rile pe telefon, de exem­plu), pentru ca apoi să avem neapărată nevoie de acel lucru, fără de care nu mai suntem în stare să ajungem cu bine până la capătul zilei și să ne rezol­văm problemele cotidie­ne. Vrem neapărat să mân­căm, în momentul când ne găsim într-o situație stre­santă? Ne încearcă une­ori tentația irezistibilă de a bea o bere? Mâncarea și alcoolul au un efect relaxant, nu e nimic condam­na­bil în asta. Însă în clipa când nu mai vedem altă soluție și apelăm reflex la asemenea mecanisme de depășire a stresului, acesta ar trebuie să fie un semnal de alar­mă. Obișnuin­ța, care s-a instalat deja, este oare atât de puternică, încât ne aflăm pe punctul de a pierde controlul?

Aceeași atenție este necesară și în raport cu oa­menii din jurul nostru, căci ar fi regretabil ca o tole­ranță greșit înțeleasă să ne facă să trecem cu vederea o tendință de abuz. În acest stadiu, o dependență care abia prinde contur poate fi mai ușor anihilată. În schimb, cei ce sunt deja captivii unor patimi nu mai reu­șesc să se elibereze prin propriile lor forțe, ci ne­cesită ajutorul unui profesionist.

5. Înarmează-te împotriva tentațiilor de pe televizor și internet

În prezent, se constată, în general, o proliferare a de­­pendențelor. Aceasta are de-a face cu posibilitățile oferite de mijloacele moderne de comunicare. De pil­dă, întotdeauna unii oameni au simțit nevoia de-a drep­tul patologică de a ieși în evidență. Însă niciodată n-a fost atât de ușor să atragi atenția televiziunilor și a ta­bloi­delor, inclusiv cu atitudini foarte dis­cu­tabile. Per­soanele pe care le vedem zilnic dân­­du-se în specta­col pe canalele publice de comunicare (mai ales pe Facebook) oferă un exemplu negativ genera­ției tinere.

Internetul accentuează o serie de dependențe, adu­cându-le în forme noi și îngrijorătoare. Mania cum­pă­­răturilor, obsesiile sexua­le, pasiunea bolnavă pentru jocurile de noroc au atins alte dimensiuni cu ajutorul internetului, iar jocurile pe calculator au generat o anomalie comportamentală necunoscută până acum. „Drogul” stă zi și noapte la dispoziția consumatorilor avizi, care pot recurge cu ușurință la el, pe ascuns, un control oficial asupra acestui comportament deviant fiind practic imposibil. Izolarea socială extremă la care se expun tinerele vic­ti­me ale jocurilor pe internet reprezintă o tendință nouă și foarte primejdioasă. Fără îndoială, este nerea­list să interzici utilizarea calcula­torului și să întrerupi conexiunea la internet. Dar o atitudine vigilentă față de aceste tentații e mai mult decât indicată, e absolut necesară.

6. Temperează forța drogului

Fiecare societate a dezvoltat pro­priile ei ritualuri pentru a „domes­tici” drogurile. În Franța, de exem­plu, vinul se bea în mod tra­dițional la masă, iar acolo con­sumul de al­cool nu provoacă nici pe departe pro­bleme atât de mari ca în Scan­dinavia, să zicem. În Anzi, localnicii cultivă și mestecă frunze de coca, și acest obicei face parte dintr-o cultu­ră care da­tea­ză de secole. Orice drog poate fi utilizat în așa fel încât acțiu­nea lui să fie mai puțin distrugă­toare.
Și la noi au existat cutume și reguli care însă au că­zut în uitare, odată cu trecerea timpului. Prima beție cu care un tânăr dovedea că a devenit bărbat se petre­cea în tovără­șia unor prieteni mai vârstnici, care apoi îl aduceau acasă în siguranță pe cel amețit de abu­rii alcoolului. Astăzi, adolescenții se iau la între­cere între ei și beau până ajung în comă alcoolică. Evident, pericolul este cu mult mai mare.

Însă fiecare poate să-și stabilească din proprie ini­ția­tivă reguli menite a-l împiedica să piardă controlul asupra drogului, oricare ar fi acesta. „Două zile de abstinență pe săptămână”, ar putea fi o asemenea re­gulă autoimpusă, ori „Jocuri pe calculator nu mai mult de o oră pe zi”. Nu vorbim de o asceză mona­hală, ci de niște mijloace ajutătoare, care să permită o dozare prudentă a plăcerii.

7. Lărgește-ți perspectiva

Cine își dezvoltă personalitatea pe multiple planuri este mai puțin vulnerabil în fața dependențelor. Oa­menii care au sacrificat totul, încă din adolescență, ca să ajungă într-o bună zi vir­tu­ozi ai pianului sau cam­pioni la ci­clism sau mari maeștri la șah sunt, de multe ori, cei dintâi care își pierd busola, pentru sim­plul fapt că nu au alterna­tive. Sigur, se poate spune că asta înseamnă pro­fesionalism și că numai astfel ai șansa de a câștiga turul Franței. Însă după ce cariera lor s-a înche­iat, mai ales sportivii de perfor­manță au un risc extrem de mare de a deveni de­pen­­denți de droguri. În SUA, o pleiadă întreagă de foste glorii din lumea baschetu­lui sau a baseball-ului ne ofe­ră exemple dramatice de eșecuri ale unor per­fecțio­niști care au atins treapta de­săvârșirii, iar la un mo­ment dat s-au rătăcit, deoarece trăiseră mi­zând totul pe o singură carte.

Dimpotrivă, plurivalența ne face puternici. Întreba­ți-vă: „Ce domenii trebuie să explorez pentru a avea alternative? Ce surse, la care mi-am închis accesul, ar fi bine să iau din nou în considerare? Ce anume mi-a dăruit bucurie cândva? Poate îmi făcea plăcere să mă plimb pe bicicletă ori să cânt. Aș putea repeta acum acele experiențe ca să simt la fel ca atunci?”. Îndrep­tându-vă interesul în mai multe direcții, realizând o dezvoltare multilaterală a propriei personalități, vă deschideți noi posibilități de opțiune și vă sporiți capa­citatea de adaptare.

8. Nu te teme de plictiseală

Numai în momentele când într-adevăr n-avem nimic de făcut, ba chiar ne plictisim puțin, se trezește în noi creativitatea. Asta se întâmplă încă din copilă­rie: dacă părinții o fac mereu pe animatorii pe lângă odrasla lor, copilul n-are posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile creative. Se vorbește mult astăzi despre rolul benefic al momentelor de reverie, dar câți sunt dispuși să se oprească din goana nebună a zilei?

Dimpotrivă, trăim într-o societate care pune mare preț pe „eveni­mente”, așa încât până și în con­cediu simțim nevoia să ni se pro­grameze tot felul de activități, de dimineață până seara târziu. Deși măcar atunci ar fi important să nu facem nimic! Să ne concentrăm atenția asupra noastră înșine, fără a fi distrași de numeroasele tre­buri pe care le avem de rezolvat. Să ne acordăm timp pentru reflexie, pentru contemplare. Să vedem minunile lumii care ne în­conjoară: cerul, natura, furnica de pe firul de iarbă. Ro­iul de pe pământ a fost creat „după chipul și ase­mă­narea” celui din cer. Dar mai are cineva curiozitatea să-l vadă? Da, plictiseala este un mijloc eficient de a evita de­pendențele. Unii o numesc meditație.

Sursa: uti24.ro


Stiri relevante

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
12.07.2024 09:18 Nicolae Negru Nicolae Negru // Loialitatea lui Alex...

08.07.2024 09:09 Nicolae Negru Nicolae Negru // Krasnoselski se plân...

05.07.2024 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Va dispărea Republic...

Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Sondaj
Cum veți vota la referendumul care va avea loc în toamna anului 2024 în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md