19:43:52 16.01.2021
 
Stiri

Gofman a publicat un DOCUMENT SECRETIZAT de către CNA: „Acest document este denumit Kroll-ul moldovenesc”

Anticorupție 22.09.2016 11:18 Vizualizări14231 Autor: Ziarul National
Gofman a publicat un DOCUMENT SECRETIZAT de către CNA: „Acest document este denumit Kroll-ul moldovenesc”


Fostul angajat al Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, a publicat noi documente privind frauda din sistemul bancar din R. Moldova, care actualmente sunt clasificate de către conducerea instituției. Acest document, care se referă la grupurile de companii afiliate lui Ilan Șor și lui Veaceslav Platon, i-a fost trasmis lui Viorel Chetraru pe 1 octombrie 2013, susține Gofman.

Potrivit lui Gofman, care se află în SUA, documentele de mai jos confirmă că patru bănci din R. Moldova erau sub monitorizare, iar a cincea urma să treacă sub supraveghere, din cauza că avea probleme privind capitalul de gradul I.

„Din 14 bănci care deţin licenţa BNM, patru bănci sunt sub monitorizare specială şi anume: a) BCA „Banca de Economii”, b) BCA „Eurocreditbank”, c) BCA „Unibank” şi d) BCA „Banca Socială”. Situaţia parametrilor bilanţieri în SA „Banca de Economii” era denaturată şi artificial se menţinea prin diferite scheme voalate şi frauduloase, care au pe moment un efect întârziat şi care pot şi vor escalada atât la iniţiativa factorilor interni, cât şi externi. Conducerea BEM încalcă încontinuu limitele indicatorilor prudenţiali şi reglementările BNM, iar eventualele situaţii dificile ale băncii comerciale pot fi resimţite asupra sistemului bancar autohton în întregime şi în special asupra: BCA „Unibank” (plasate mijloace overnight – 882,3 mil. lei, ceea ce constituie 235,5 la sută din capitalul normativ total(CNT), BCA „Banca Socială” ”(plasate mijloace overnight – 342,8 mil. lei, ceea ce constituie 91,5 la sută din CNT, BCA „Comerţbank” (plasate mijloace overnight – 203,4 mil. lei, ceea ce constituie 54,3 la sută din CNT, BCA „Victoriabank” (atrase depozite pe termen lung – 219,5 mil. lei) şi BCA „Moldindconbank” ”(atrase depozite pe termen lung – 187,5 mil. lei)”, avertiza Gofman cu trei ani în urmă.

Acesta mai arăta că BEM a obţinut un profit de 17,9 milioane de lei, însă care era trucat prin plasamentele interbancare, ajustarea indicatorilor care acţionează în grup, transmiterea portofoliului de credite nefavorabile unei companii nerezidente „Roseau Alliance LLP” din Marea Britanie, fondată la 16.03.2012, a cărei valoare era estimată la un miliard de lei. La fel, în bilanţul BEM se arată că banca dispune de 4,7 miliarde de lei în numerar sau echivalente în numerar, fapt ce punea la îndoială existenţa acestora.

„Documentul respectiv este clasificat până în prezent de către conducerea CNA (adică, într-un limbaj mai simplu, este secretizat), iar apariția acestuia m-a expus unui risc major. Riscă mult și angajații diferitor structuri de stat, care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, au cunoscut și cunosc de existența acestuia. Motivul este că au fost atinse interese majore ale unor grupări criminale internaționale și clasei politice din R. Moldova, care au acoperit și au participat la realizarea acestui proiect special care a avut ca scop final a treia etapă - furtul rezervelor valutare a R. Moldova. Concluziile vă aparțin. Tot ce am prevăzut în acest Raport din 1.11.2013, practic s-a confirmat în cele mai mici detalii. Raportul nominalizat mai este denumit în prezent „Kroll-ul moldovenesc”. Acest Raport este unul dintre multiplele materiale acumulate în cadrul Grupului de lucru secret, format prin dispoziția prim-ministrului Iurie Leanca, din 12.08.2013”, scrie Gofman.

secret ex. unic
Dlui Viorel CHETRARU
Director al Centrului Naţional Anticorupţie general-maior

RAPORT
privind situaţia operativă actualizată la 01 noiembrie 2013 pe sistemul bancar şi bănci din Republica Moldova, concluzii, perspective şi tendinţe pe termen scurt şi mediu

Date generale:
1. Activele sectorului bancar autohton sunt concentrate în grupul a cinci bănci(5) mari care constituie 68,3 la sută, şi anume: a) BCA „Moldova-Agroindbank”, b) BCA „Victoriabank”, c) BCA „Moldinconbank”, d) SA „Banca de Economii” şi BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”;
2. Activele sectorului bancar autohton constituie la 01.11.2013 în mărime de 7,2 miliarde lei, care s-a majorat recent cu 1,1 miliarde lei din contul plasărilor interbancare şi împrumuturi/creanţe;
3. Calitatea activelor în sistemul bancar autohton se consideră, ca: moderat;
4. Băncile cu capitalul de gradul I corespunde capitalului minim necesar(norma – 200,0 mln lei), cu excepţia BCA „Eurocreditbank” care a constituit doar 173,2 mln. lei;
5. Sistemul bancar a înregistrat un profit total pe parcursul lunii de gestionare(octombrie 2013) în mărime nesemnificativă de 104,8 mln. lei;
6. Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector se menţine ridicată, constituind 23,0 la sută(normativ fiind 16 la sută), cu excepţia BCA „Unibank”(variează lunar între 10 – 12 la sută);
7. Sistemul bancar autohton cuprinde 14 bănci comerciale, dintre care 4 sucursale ale băncilor străine(BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”, BCA „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale”, SA „BCR Chişinău” şi BC „Banca Socială”);
8. Numărul total de subdiviziuni separate ale băncilor constituie 1278 unităţi, dintre care 337 filiale, 939 agenţii şi 2 puncte de schimb valutar;
9. Numărul total al angajaţilor din sectorul bancar constituie 10962 persoane;
10. Din 14 bănci care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei, patru bănci(4) sunt sub monitorizare specială, şi anume: a) BCA „Banca de Economii”, b) BCA „Eurocreditbank”, c) BCA „Unibank” şi d) BCA „Banca Socială”;
11. În viziunea SPCSB şi conform datelor operative, încă o bancă ar urma să fie aplicată monitorizarea specială, şi anume: SA „BCR Chişinău”, inclusiv BCA „Banca Socială”, la care au apărut problema legată de micşorarea capitalului de gradul I(200,0 mln. lei)
Examinarea principalilor indicatori pe sectorul bancar şi bănci, s-a axat pe analiza parametrilor:
1. Dinamica capitalului de gradul I şi normativ total pe sectorul bancar şi bănci(CNT)
Ponderea investiţiilor străine în capitalul băncilor autohtone la situaţia 01 noiembrie 2013 constituie 74,1 la sută, care s-a menţinut pe tot parcursul anului.
Conform rapoartelor oficiale ale băncilor comerciale cu capital de gradul I a constituit la 01 noiembrie 2013 în sumă totală de 7,6 miliarde lei, înregistrînd o creştere relativă de 36,2 mln. lei sau 0,5 la sută, datorită obţinerii profitului nesemnificativ de către bănci pe parcursul lunii de gestionare(octombrie) în sumă de 104,8 mln. lei.
De menţionat, că s-a majorat mărimea calculată dar nerezervată a reducerilor pentru pierderile la activele şi angajamentele ce au constituit 71,5 mln. lei sau 2,5 la sută, care în realitate urma să micşoreze mărimea capitalului de gradul I.
La 01.11.2013, băncile cu capitalul de gradul I corespunde capitalului minim necesar(norma – 200,0 mln. lei), cu excepţia BCA „Eurocreditbank” care a constituit doar 173,2 mln. lei;
De menţionat, că conform informaţiei operative denotă la capitalul de gradul I al BCA „Banca Socială” s-a micşorat sau este la limita capitalului minim necesar (norma – 200,0 mln. lei), cu toate că pe acest fapt nu există careva rapoarte oficiale ale BNM.
La moment, s-a iniţiat emisie suplimentară la BCA „Banca Socială”, care are ca scop salvarea situaţiei şi excluderea minoritarilor din acţionariatul băncii.
Cu toate că pe sistemul bancar s-a înregistrat capitalul de gradul I de 7,6 miliarde lei(fără a fi luate în considerare pierderile la active şi angajamente), a fost stabilită micşorarea capitalului respectiv la trei bănci: BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”, „BCR Chişinău” şi SA „Banca de Economii”.
Astfel, BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” şi-a micşorat capitalul de gradul I cu 34,4 mln. lei sau 4,1 la sută, dacă sunt luate în considerare majorarea mărimii calculate dar nerezervatea reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente cu 25,6 mln. lei şi înregistrarea cheltuielilor cu impozitul aferent profitului în sumă de 3,7 mln. lei.
„BCR Chişinău” şi-a micşorat capitalul de gradul I cu 1,5 mln. lei sau 0,7 la sută, dacă sunt luate în considerare majorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente cu 1,9 mln. lei.
Cu titlu de informaţie comunicăm, că situaţia parametrilor bilanţieri în „BCR Chişinău” se înrăutăţesc încontinuu pe toate poziţiile din cauza stagnării băncii, neacordarea creditelor şi lipsa unui management adecvat. Capitalul de gradul I al „BCR Chişinău” ce constituie 214,8 mln. lei se apropie lent de capitalul minim necesar stabilit de Banca Naţională a Moldovei(norma – 200,0 mln. lei). Orice altercaţie bruscă în sistemul bancar autohton, nemaivorbind de situaţii „force majore”, banca nu dispune de capacitatea financiară de a rezista presiunilor, indiferent de faptul că fondatorul ar dori să rămînă, ca prestigiu, pe piaţa bancară autohtonă de către fondatorul - banca străină „Earstbank” din Austria(analiza complexă a „BCR Chişinău” se anexează).
SA „Banca de Economii” şi-a micşorat capitalul de gradul I cu 6,6 mln. lei sau 2,6 la sută, dacă sunt luate în considerare majorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente cu 7,3 mln. lei.
Cu titlu de informaţie comunicăm, că situaţia parametrilor bilanţieri în SA „Banca de Economii” sunt denaturate şi artificial menţinute prin diferite scheme voalate şi frauduloase, care au la moment un efect întîrziat şi care pot şi vor excalada atît la iniţiativa factorilor interni cît şi externi. Conducerea SA „Banca de Economii” încalcă încontinuu limitele indicatorilor prudenţiali şi reglementările Băncii Naţionale ale Moldovei, iar eventualele situaţii dificile ale băncii comerciale pot fi resimţite asupra sistemului bancar autohton în întregime, şi în special asupra: BCA „Unibank”(plasate mijloace overnight – 882,3 mln. lei, ceea ce constituie 235,5 la sută din capitalul normativ total(CNT), BCA „Banca Socială” ”(plasate mijloace overnight – 342,8 mln. lei, ceea ce constituie 91,5 la sută din CNT, BCA „Comerţbank” ”(plasate mijloace overnight – 203,4 mln. lei, ceea ce constituie 54,3 la sută din CNT, BCA „Victoriabank” ”(atrase depozite pe termen lung – 219,5 mln. lei) şi BCA „Moldinconbank” ”(atrase depozite pe termen lung – 187,5 mln. lei).
La fel, la situaţia 01 noiembrie 2013, BCA „Banca de Economii” s-a expus unui risc major de concentrare şi prin deţinerea plasărilor peste hotare(fără sens economic) a sumelor excesiv de mari în băncile din Federaţia Rusă: ZAO „Alef-Bank” – 825,1 mln. lei, „Gazprombank” – 1,3 miliarde lei şi „Metrobank” – 52,9 mln. lei.
Considerăm, că această situaţie creată este fără precedent şi dezamorsează întregul sistem bancar autohton, care va avea un efect „domino” asupra securităţii statului Republicii Moldova(efecte politice, sociale, economice etc) (analiza complexă a BCA „Banca de Economii se anexează).
2. Dinamica calităţii activelor pe sectorul bancar şi bănci
Activele sectorului bancar autohton sunt concentrate în grupul a cinci bănci(5) mari care constituie 68,3 la sută, şi anume: a) BCA „Moldova-Agroindbank”, b) BCA „Victoriabank”, c) BCA „Moldinconbank”, d) SA „Banca de Economii” şi BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”, poziţiile dominante menţinîndu-se de acestea în limitele stabilite de Regulamentele Băncii Naţionale a Moldovei.
Activele sectorului bancar autohton constituie la 01.11.2013 în mărime de 7,2 miliarde lei, care s-a majorat recent cu 1,1 miliarde lei din contul plasamentelor interbancare şi împrumuturi/creanţe;
Astfel, concluzionăm că conform rapoartelor oficiale nici una din băncile autohtone nu deţine monopolul pe piaţa bancară autohtonă, „leader” fiind BCA „Moldova-Agroindbank” în mărime de 18 la sută din totalul activelor pe sectorul bancar(norma fiind pînă la 30 la sută).
Totodată, analiza în sistem a indicatorilor bancari şi preponderent, a plasamentelor interbancare, impactul dezastruos şi artificial creat indică motive de îngrijorare a calităţii activelor băncilor(a se vedea analizele complexe pe băncile care sunt sub monitorizare specială - SA „Banca de Economii”, BCA „Eurocreditbank”, BCA „Unibank” şi BCA „Banca Socială”, inclusiv informaţiile pe persoane şi grupuri care acţionează în comun).
3. Dinamica elementelor de activ pe sectorul bancar şi bănci;
Analiza ponderii din totalul activelor a revenit împrumuturilor şi creanţelor, care variază în mediu 60 la sută şi nu se modifica esenţial de la o perioadă la alta.
Portofoliul de credite brut în sistemul bancar autohton la 01 noiembrie 2013 a constituit 39,8 miliarde lei. De menţionat, că la opt bănci(8) s-a înregistrat micşorarea portofoliului de creditare, şi anume: BCA „Victoriabank”, SA „Banca de Economii”, BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”, BCA „ProCreditBank”, BCA „Energbank”, BCA „Comerţbank”, SA „BCR Chişinău” şi BCA „Eurocreditbank”.
4. Dinamica portofoliului de credite brut pe sectorul bancar şi bănci
Portofoliul de creditare brut analizat pe sectorul bancar şi bănci la situaţia de 01 noiembrie curent a constituit 166 977 credite acordate la 138 983 persoane(debitori) în sumă totală de 39,8 miliarde lei, dintre care pentru: a) persoane juridice rezidente - 19230 unităţi în sumă de 34,1 miliarde lei, b) persoane juridice nerezidente - 19 unităţi în sumă de 186 mln. lei, c) persoane fizice rezidente – 147589 unităţi în sumă de 5,5 miliarde lei şi d) persoane fizice nerezidente - 139 unităţi în sumă de 9 mln. lei.
Structura celor mai mari cinci debitori(5) ai sectorului bancar la 01 noiembrie 2013 a suferit modificări esenţiale în comparaţie cu perioada precedentă, iar pe primul loc se află împrumutul acordat de SRL „Dufremol” în sumă totală de 573,7 mln. lei, fiind în creştere în comparaţie cu luna precedentă cu 218,0 mln. lei. Suma nominalizată a fost împrumutată de SRL „Dufremol” de la băncile: BCA „Unibank”(368,4 mln. lei), BCA „Moldinconbank”(114,5 mln. lei), BCA „Banca Socială”(68,1 mln. lei), BCA „Victoriabank”(15,5 mln. lei) şi BCA „Comerţbank”(7,2 mln. lei).
A doua companie care a primit credite de la bănci este SA „Moldtelecom” în sumă de 459,5 mln. lei, dintre care: BCA „Victoriabank”(147,6 mln. lei), BCA „Moldinconbank”(105,4 mln. lei), BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale”(100,9 mln. lei), SA „BCR Chişinău”(50,0 mln. lei), BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA(39,6 mln. lei) şi BCA „Moldova-Agroindbank” (16,0 mln. lei).
A treia companie este SA „Ascom – Grup” în sumă de 320,0 mln. lei, creditată de BCA „Victoriabank”.
ÎS „AIR Moldova” a fost creditată cu 309,7 mln. lei de către: BCA „Victoriabank”(125,3 mln. lei), BCA „Banca de Economii”(91,8 mln. lei), SA „BCR Chişinău”(46,6 mln. lei), BCA „FinComBank” SA(36,7 mln. lei) şi BCA „Moldova-Agroindbank”(9,3 mln. lei).
SRL „Farmaprim” a fost creditată cu 289,5 mln. lei de către: BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca”(208,2 mln. lei) şi BCA „Moldova-Agroindbank”(81,4 mln. lei).
Analiza creditelor primite în ansamblu pe sistemul bancar s-a constatat, că societăţile economice care lucrează concentrat, care au primit sume impunătoare şi se diferenţiează în două grupe: 1) „Grupa companiilor omului de afaceri – Ilan Şor” şi 2) „Grupa companiilor omului de afaceri Veaceslav Platon.
Astfel, la situaţia 01 noiembrie 2013, Grupa concentrată a omului de afaceri Ilan Şor constituie 140 de societăţi(deschise pe persoane afiliate sau fotbalişti CF „Misami”) care au primit credite în sumă totală exorbitantă de 3,0 miliarde lei, iar tipul de asigurare fiind calificat ca suspect(drepturi de fidejusiune, cesionare, instrumente de datorie, acţiunile altor bănci, depozite bancare etc).
A două Grupă concentrată a omului de afaceri Veaceslav Platon constituie 26 de societăţi care au primit credite în sumă totală de 1,2 miliarde lei, iar tipul de asigurare fiind instrumente de datorie, cesionare, depozite bancare etc).
Examinarea tipurilor de asigurare ale creditelor la 01.11.2013 s-a constatat, că acestea sunt asigurate cu „Imobil comercial” în mărime de 39 la sută şi „Imobil rezidenţial” în mărime de 12 la sută, celelalte tipuri de gaj deţin o pondere sub 10 la sută.
La eliberarea creditelor susindicate, şi nu numai, au fost identificate un şir de încălcări şi raportări eronate contrar Reglementărilor B.N.M., fapt ce adus la raportarea incorectă a Capitalului Normativ Total şi identificarea persoanelor afiliate băncilor.
Separat, urmare a examinării tipurilor de gaj s-a constatat, că la BCA „Unibank” cota creditelor fără asigurare sau asigurare doar cu fidejusiune sau cesiune constituie o cotă alarmantă, de 43 la sută din portofoliul de credite a băncii. Această cifră luată în ansamblu pe sistemul bancar autohton, constituie doar 13 la sută pe sistem.
La fel, BCA „Unibank” nu dispune de lichiditate(10 la sută), fapt ce pune instituţia respectivă la un risc sporit de falimentare. De menţionat, că media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistemul bancar se menţine la un nivel înalt în mărime de 23 la sută(norma – 16 la sută). Astfel, pe sistemul bancar s-a constatat, că, conform datelor oficiale, ponderea absolută a creditelor neperformante(substandarde, dubioase şi compromise) constituie 4,9 miliarde lei. Cele mai mari creşteri ale creditelor neperformante au fost înregistrate la BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” şi BCA „Victoriabank”, iar micşorarea creditelor neperformante sau înregistrat la BCA „Moldinconbank”.
5. Ponderea creditelor neperformante la total credite în descreştere şi la capitalul normativ total în descreştere pe sectorul bancar şi bănci.
Ponderea reducerilor pentru pierderi la credite în total pe sistem bancar la 01.11.2013 constituie 10,2 la sută, care se menţin lunar la acelaşi nivel. La fel, reducerile pentru pierderile din deprecieri formate la credite constituie în mediu pe sectorul bancar de 47,2 la sută, care variează de la bancă la bancă(ex. 17,5 la sută la BCA „FinComBank” şi pînă la 62,7 la sută BCA „Banca Socială”. Această indică, că BCA „Banca Socială” ar putea maxim într-o lună-două să-şi diminueze capitalul de gradul I sub limita necesară(norma – 200 mln. lei, similar BCA „EuroCreditBank”. Unica soluţie la moment pentru BCA „Banca Socială” ar fi injecatrea de investiţii enorme sau efectuarea emisiei suplimentare(iniţiată deja de bancă).
Alt indicator important pentru sectorul bancar este ponderea activelor nefavorabile(în afară de credite), care pe sistemul bancar constituie 17,0 la sută, care este în permanentă defavoare în creştere. Totodată, unele bănci au înregistrat ponderi defavorabile mai înalte comparativ cu media pe sector, şi anume: BCA „Energbank”(86,9 la sută), SA „BCR „Chişinău”(86,5 la sută), BCA „FinComBank”(70,0 la sută) şi BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” (42,3la sută).
6. Dinamica profitului pe sistemul bancar şi bănci
Conform rapoartelor statistice oficiale pe sistemul bancar la 01 noiembrie 2013, profitul aferent sectorului bancar a constituit 943,4 mln. lei, care în comparaţie cu anul precedent s-a majorat doar cu 53,7 mln. lei sau 6,0 la sută, care este determinată de micşorarea cheltuielilor neaferente dobînzilor.
De menţionat, că BCA „Banca de Economii” a obţinut un profit de 17,9 mln. lei, însă care este trucat prin plasamentele interbancare, ajustarea indicatorilor care acţionează în grup, transmiterea portofoliului de credite nefavorabil unei companii nerezidente „Roseau Alliance LLP” din Marea Britanie, fondată la 16.03.2012, a cărei valoare se estimează la 1,0 miliard lei. La fel, în bilanţul BCA „Băncii de Economii” se specifică, că banca dispune de 4,7 miliarde le în numerar sau echivalente în numerar, fapt ce la îndoială existenţa acestora.
Aceeaşi situaţie se referă şi la SA „BCR Chişinău”, BCA „Eurocreditbank”, Unibank”, şi BCA „Banca Socială”.
Unica bancă care a menţionat înregistrarea pierderilor a fost BCA „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” în mărime de 40,1 mln. lei, care este în permanentă creştere şi s-a creat din cauza că deprecierea activelor financiare nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit şi pierdere.
7. Lichiditatea pe sistemul bancar şi bănci
Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung(termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) se respectă în principiul de toate băncile, cu excepţia BC „ EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. care operează cu lichiditatea pe termen lung aproape de limită.
Activele lichide au alcătuit 22,8 miliarde lei, majorându-se proporţional în fiecare lună cu aproximativ cu 2,0 la sută. În structura activelor lichide s-au majorat din contul creditelor interbancare nete curente până la una(lună)1 lună - cu 916,0 mln. lei, preponderent din contul creşterii acestora la BCA „Moldova-Agroindbank” cu 449,0 mln. lei şi anume la “Deutsche Bank” cu 280,0 mln. lei şi depozitele la BNM - cu 194,1 mln. lei. Concomitent, s-au micşorat valorile mobiliare lichide - cu 431,1 mln. lei şi numerarul cu metalele preţioase - cu 221,8 mln. lei.
E de menţionat, că la BCA ”Unibank” şi BCA “Banca de Economii” la capitolul creditele interbancare nete curente până la (una)1 lună ocupă cea mai mare pondere din activele lichide, care la 01.11.2013 a constituit corespunzător 73,8 la sută şi 70,2 la sută. Straniu, este faptul, că BCA ”Unibank” atrage împrumuturi pe termen mai mare de 30 zile şi plasează resursele atrase la termen mai mic de 30 zile.
Analiza structurii activelor lichide pe segmentul bancar indică, că ponderea articolului plus/minus mijloace interbancare nete curente a constituit în mediu de 30,2 la sută, variind între 2,8 la sută la BCA „Victoriabank” şi 73,8 la sută BCA “Unibank”. La menţinerea unui astfel de decalaj, va crea simulări de stres şi denotă, că 5 bănci nu vor respecta cerinţa minimă faţă de lichiditatea curentă, şi anume:BCA „Unibank”, BCA “Eximbank - Gruppo Veneto Banca”, BCA „Banca Socială”, BCA „ProCreditBank” şi BCA “Banca de Economii”.
Ponderea depozitelor în valută străină constituie 42,2 la sută sau 19,8 miliarde lei(echivalent), diferenţa constituind depozitele în lei moldoveneşti(57,8 la sută) în sumă de 27,2 miliarde lei. Depozitele, indiferent de valută, cresc în mediu 2,1 la sută lunar. Concomitent, s-a constatat o micşorare a depouitelor băncilor pînă la 2,7 miliarde lei(conform situaţiei 01.11.2013). Însă, constatnt cresc(în mediu 2,5 la sută luna) depozitele persoanelor fizice şi juridice cu 29,8 miliarde le şi 14,5 miliarde lei respectiv.
Analiza indică, că lichiditatea generală pe sistem bancar se consideră ca “satisfacătoare”.
8. Sensibilitatea la Riscul Pieţei: Moderată
Conform bilanţurilor oficiale privind ponderea activelor bilanţiere în valută străină cumulate cu activele ataşate la cursul valutar în totalul activelor a constituit 43,5 la sută. Ponderea obligaţiunilor bilanţiere în valută străină şi obligaţiunilor ataşate la cursul valutar în totalul activelor a alcătuit 41,6 la sută. Diferenţa de 1,9 la sută dintre ponderile menţionate, denotă faptul că riscul valutar este nesemnificativ şi poate influenţa neesenţial asupra stabilităţii financiare a sectorului bancar.
În realitate limitele poziţiei valutare (lunare) deschise lungi la toate valutele se respectau la 01.11.2013 de către toate băncile (norma pînă la 20 la sută), variind de la 0.6 la sută (SA “BCR Chisinau”) până la 17,2 la sută (BCA "Banca Socială”, cu
excepţia Băncii de Economii SA, la care indicatorul menţionat a alcătuit 60,0 la sută, iar în dolari SUA – 48,7 la sută (norma limită - 10 la sută).
Plasările în străinătate ale băncilor autohtone la 01.11.2013 au constituit 7,1 miliarde lei, care este în permanentă creştere şi constituie 10,0 la sută din totalul activelor băncilor şi 93,0 la sută din Capitalul de gradul I.
Ponderile cele mai mari în plasările în străinătate pe segmentul bancar le revin următoarelor bănci:
1. BCA “Banca de Economii” – 32,0 la sută.
2. BCA “Unibank” – 18,3 la sută.
3. BCA „Moldindconbank” - 10.1 la sută.
4. BCA „Moldova - Agroindbank” - 9,8 la sută.
5. BCA "Banca Socială" – 8,2 la sută.
Băncile autohtone au plasat mijloacele băneşti în 20 ţări. La 01.11.2013 cele mai mari ponderi de amplasare de capital au revenit: Federaţiei Ruse - 60.9 la sută, Germaniei - 12.2 la sută, SUA - 12.0 la sută, Austriei - 10.2 la sută.
De menţionat, că BCA “Unibank” a plasat 98,9 la sută din plasările de capital în străinătate în Federaţia Rusă, BCA “Banca de Economii” – 95,3 la sută în Federaţia Rusă şi BCA “Banca Socială” – 84,0 la sută în Federaţia Rusă.
Băncile autohtone BCA “Unibank”, BCA “Banca Socială”, BCA “Banca de Economii” şi BCA “Comerţbank” au plasat în băncile ruseşti 3,9 miliarde lei, dintre care: CJSC “Alef-Bank”(1,8 miliarde lei), CJSC “Metrobank”(822,7 mln. lei) şi CJSC “Gazprombank”(1,3 miliarde lei) respectiv.
Necătînd la faptul că plasările în străinătate ale BCA "Comerţbank” au înregistrat o pondere nesemnificativă în total plasări în străinătate pe sectorul bancar (1,3 la sută), această bancă a plasat în Rusia o parte semnificativă din mijloacele sale (45,9 la sută din plasările sale în străinătate).
De asemenea, BCA „Moldindconbank” a plasat în Rusia 39,1 la sută din plasările sale în străinătate.
Ca urmare, a concentrării plasărilor băncilor la anumite contrapărţi, potrivit cărora se consideră expuneri „mari” orice plasament, indiferent de termenul acestuia, inclusiv contul Nostro, băncilor autohtone a fost înaintat termen ca pînă la 30.06.2014 să-şi repartizeze riscurile.
Concomitent, BCA „Unibank” a atras depozite overnight de la BCA “Banca de Economii” în mărime de 882,3 mln. lei(ce depăşeşte de 2,4 ori CNT al “Băncii de Economii” SA) şi depozite la termen de la BCA ”Banca Socială” în mărime de 466,8 mln. lei (ce constituie 95,3 la sută din CNT al BCA ”Banca Socială”).
Prin urmare BCA „Unibank” are o politică investiţională riscantă care poate să afecteze stabilitatea BCA ”Banca Socială”, dar şi pe cea a BCA “Banca de Economii”, care la rîndul lor pot afecta situaţia financiară a întregului segment bancar autohton. În scopul supravegherii prudenţiale şi atenuării impactului negativ asupra segmentului bancar al unei eventuale situaţii de criză, la situaţia din 01.11.2013 a fost efectuată “testarea la stres” a fiecărei bănci, grupe de bănci şi a sistemului bancar în întregime.Cu toate, că poziţia oficială a BNM indică, că evaluările efectuate prin intermediul testării la stres, în general, sistemul bancar are capacitatea de a absorbi efectele negative ale şocurilor considerate în scenariile de criză.
Realitatea este cu totul alta, mai multe bănci, elementar nu au putut reacţiona la diferite influenţe, din cauza lipsei mijloacelor financiare şi au fost foarte sensibile la efectuarea următoarelor scenarii de stres:
1. riscul de credit direct;
2. riscul de credit indirect indus de riscul ratei de schimb valutar;
3. riscul combinat de credit, al ratei de schimb valutar şi al ratei dobînzii;
4. riscul de lichiditate;
5. riscul de credit cu privire la creditele acordate pentru imobil, construcţie şi dezvoltare şi creditele de consum şi în condiţiile diminuării veniturilor din transferurile remitenţilor.


Secret

Anexa nr.3
la Raportul privind situația operativă actualizată la 01.11.2013 pe sistemul bancar și bănci din RM, concluzii, perspetive și tendințe pe termen scurt și mediu
Dlui Viorel CHETRARU
Director al Centrului National Anticoruptie
general-maior
BCA „Banca Socială” SA
privind situaţia operativă actualizată la 01 noiembrie 2013, perspective şi tendinţe pe termen scurt şi mediu

Activele
La situaţia din 01.11.2013 activele BCA „Banca Socială” au constituit 4,4 miliarde lei, majorîndu-se cu 30,1 mln. lei comparativ cu luna precedentă.
Conform bilanţului BCA „Unibank” la 01.11.2013 în structura activelor au fost înregistrate următoarele schimbări de bază:
• „numerarul şi echivalentele de numerar” s-au diminuat cu 29,8 mln. lei (sau 2,1 la sută) în rezultatul diminuării „depozitelor la vedere şi echivalente de numerar” cu 20,6 mln. lei (în special, diminuarea contului 1181 „Valori mobiliare emise de BNM, păstrate până la scadenţă” cu 105,0 mln. lei şi a contului 1032 “Nostro” în bănci cu 11,0 mln. lei, concomitent cu majorarea contului 1062 „Mijloace plasate overnight în bănci - părţi nelegate” cu 54,5 mln. lei şi a contului Nostro în BNM cu 38,6 mln. lei). De asemenea, „numerarul” s-a diminuat cu 9,2 mln. lei;
• „împrumuturile şi creanţele” s-au majorat cu 65,7 mln. lei (sau 2,4 la sută), urmare a majorării „creditelor şi avansurilor” cu 63,9 mln. lei şi a „rezervei minime obligatorii aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă” cu 1,7 mln. lei;
Valoarea contabilă netă a portofoliului de credite pe parcursul lunii octombrie 2013 s-a majorat cu 68,3 mln. lei, preponderent, urmare acordărilor de credite în sumă de 161,9 mln. lei(inclusiv: „Biro-Media” SRL – 26,1 mln. lei, ..Agercom-Grup” SRL – 19,5 mln. lei, „Adecvat Firma” SRL – 14,0 mln. lei, „Talnes” SRL – 13,2 mln. lei, „Dufremol” SRL – 8,3 mln. lei, „Grape-Alliance” SRL – 7,2 mln. lei, „Moldclassica International” SRL – 7,2 mln. lei, „Vinăria Zimbreni” SRL – 5,3 mln. lei ş.a.), diferenţei pozitive de curs valutar (0,4 mln. lei), concomitent cu rambursarea creditelor în valoare totală de 94,0 mln. lei (în special: .”Adecvat Firma” SRL – 14,0 mln. lei, „FFA Trans Oii LTD” SRL – 10,0 mln. lei, „Agercom-Grup” SRL – 7,2 mln. lei, „Grinvitas Nord” SRL – 5,5 mln. lei ş.a.).
De menţionat că soldul creditelor neperformante ale băncii la situaţia din 01.11.2013 a constituit 453,7 mln. lei, în descreştere cu 2,8 mln. lei(sau 0,61 la sută) faţă de luna precedentă.
De asemenea, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a constituit 16,6 la sută la situaţia din 01.01.2013, în descreştere cu 0,5 comparativ cu luna precedentă. Acest indicator este mai mare comparativ cu media pe grupul de bănci (9,1 la sută) şi media pe sectorul bancar (12,3 la sută). Totodată, ponderea creditelor neperformante nete în CNT a constituit 37,4 la sută, diminuându-se comparativ cu luna precedentă cu 0,9 la sută (media pe grupul de bănci – 15,63, media pe sectorul bancar – 17,83 la sută).
-„alte active” s-au diminuat cu 6,3 mln. lei (sau 18,0 la sută), preponderent, urmare diminuării contului 1791 „Sume de tranzit şi cliring” cu suma de 6,0 mln. lei.
La situaţia din 01.11.2013 BCA „Banca Socială” are plasate depozite în sume considerabile la:
BCA„Unibank” în sumă de 466,8 mln. lei (95,0 la sută din CNT);
ZAO „Alef-bank” în sumă de 314,1 mii. lei (64,0 la sută din CNT);
ZAO „Metrobank” în sumă de 168,7 mln. lei (34,4 la sută din CNT).
Luând în considerare concentrarea înaltă a plasărilor la aceste bănci, există riscul înalt al nerambursării acestora în cazul înrăutăţirii situaţiei financiare a băncilor menţionate.
Prin scrisoarea nr.09-02114/55/1637 din 31.05.2013 BCA „Banca Socială” a fost atenţionată asupra problemelor aferente expunerilor faţă de bănci şi, totodată, asupra necesităţii conformării mărimii plasărilor interbancare prevederilor Regulamentului cu privire la expunerile „mari”. Cu toate acestea, până în prezent nu au fost întreprinse careva acţiuni în vederea diminuării riscului de concentrare. Mai mult decât atât, comparativ cu situaţia din 31.05.2013, la data de 01.10.2013 valoarea totală a concentrării expunerilor respective au o continuă creştere.
În cadrul supravegherii activităţii băncii cu privire la plasările interbancare, s-a constatat, că BCA „Banca Socială” transferă în ultima zi gestionară a fiecărei luni mijloacele plasate pe conturile Nostro (în special la ZAO „Alef-bank” şi ZAO „Metrobank”) la conturile overnight. Astfel, întrucât plasările overnight nu se supun clasificării, banca reflecta eronat mărimea capitalului. Ca urmare a celor constatate, prin scrisoarea nr.09-02114/110/3327 din 12.11.2013, BNM a atenţionat BCA „Banca Socială” S.A. asupra clasificării adecvate a tuturor plasărilor interbancare potrivit gradului de risc la momentul când acestea sunt reflectate în conturile de active - anume formarea reducerilor adecvate pentru pierderi aferente plasărilor la ZAO „Metrobank” şi ZAO „Alef-bank” şi, totodată, reflectarea mărimii ajustate a capitalului normativ total în rapoartele zilnice prezentate la BNM.
Pasivele
Total datorii la situaţia din 01.11.2013 reprezintă 3,7 miliarde lei. Analizând dinamica acestora comparativ cu luna precedentă, se constată o majorare cu 26,3 mln. lei(sau 0,3 la sută).
În structura datoriilor, a fost înregistrată modificarea următoarelor articole:
• „datorii financiare evaluate la cost amortizat’’'’ s-au majorat cu 31,3 mln. lei (sau 0,8 la sută). Menţionăm că, în conformitate cu informaţia din rapoartele prudenţiale, „depozitele persoanelor fizice” s- au majorat cu 80,3 mln. lei, „depozitele persoanelor juridice” - cu 36,5 mln. lei şi „mijloacele băneşti datorate băncilor” - cu 0,2 mln. lei. Totodată, este de menţionat că în cadrul rapoartelor prudenţiale nu se includ depozitele overnight, care pe parcursul lunii octombrie 2013 s-au diminuat cu 87,7 mln. lei (banca avea atrase doar depozite de la „Banca de Economii” S.A.).
De asemenea, „alte datorii financiare” s-au majorat cu 1,6 mln. lei(rambursarea conform contractului a tranşelor aferente împrumutul acordat de Fondul European pentru Europa de SudEst).
• „total capital” s-a majorat cu 3,8 mln. lei (sau 0,5 la sută), ca rezultat al înregistrării profitului aferent exerciţiului în sumă de 3,3 mln. lei.
Profit (pierderi)
În luna octombrie 2013, banca a înregistrat profit în mărime de 3,3 mln. lei, preponderent, din activitatea de bază. Menţionăm că veniturile (nete) din dobânzi au constituit 11,3 mln. lei, iar deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - minus 6,6 mln. lei (anume depreciere aferentă împrumuturilor si creanţelor).

Indicatori prudenţiali

La situaţia din 01.11.2013, Capitalul de gradul 1 a constituit 489,8 mln. lei. Comparativ cu luna precedentă, capitalul s-a majorat cu 1,3 mln. lei(sau 0,3 la sută). În structura capitalului de gradul I a fost înregistrată majorarea „profitului nedistribuit şi rezervelor formate din profit” cu 3,3 mln. lei, şi a „mărimii calculate, dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale” cu 2,0 mln. lei..
La situaţia din 01.11.2013 coeficientul suficientei capitalului ponderat la risc înregistrează valoarea de 19,03 la sută (limita minimă admisibilă > 16 la sută). Pe parcursul lunii octombrie 2013, coeficientul suficienţei capitalului s-a diminuat cu 0,19 la sută.
Coeficientul lichidităţii pe termen lung (principiul I) la situaţia din 01.11.2013 a înregistrat valoarea de 0,7 (limita maximă admisibilă fiind de 1.0).
Coeficientul lichidităţii curente (principiul II) înregistrează la situaţia din 01.11.2013 valoarea de 26,4 la sută (limita minimă admisibilă > 20 la sută), majorîndu-se cu 1,2 comparativ cu luna precedentă.
Este de menţionat, că mijloacele băncii plasate la BCA „Unibank”, ZAO „Alef-Bank”, ZAO „Metrobank” se prelungesc încontinuu - efectiv, termenul acestora fiind mai mare decît 30 de zile. Prin urmare, în cazul excluderii acestor plasări din calculul mijloacelor interbancare nete curente, lichiditatea curentă ar fi sub limita minimă stabilită de 20 la sută.
La perioada de referinţă, BCA „Banca Socială” încalcă limita de 15 la sută a expunerilor nete asumate de bancă faţă de o persoană sau grup de persoane acţionînd în comun (stabilită în Regulamentul cu privire la expunerile „mari”) pentru 4 grupuri de persoane, inclusiv:
• Grupul I: „Moldclassica International” SRL, „Asigromex” SRL, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, „Dufremol” SRL, „Ghermivali” SRL, Malachi Ruslan şi Şor Ilan – 37,4 la sută din CNT;
• Grupul II: Guşilo Ina, Căluş Eugeniu, „Plimed-VG” SRL şi „Vicom” SRL – 24,6 la sută din CNT;
• Grupul III: BCA „Unibanc” – 21,5 la sută din CNT, în Raportul privind expunerile „mari” fiind reflectate plasările, termenul cărora depăşeşte 15 zile. Este de menţionat, că BCA „Banca Socială” S.A. nu a reflectat expunerea integrală faţă de BCA „Unibank”(inclusiv şi plasările pe termen de 12-14 zile în sumă totală de 362,9 mln. lei, care se prelungesc odată cu parvenirea termenului scadenţei acestora), ignorînd atenţionările BNM în acest sens.
• Grupul IV: Ivasisin Alexandru, „Izam Atlas” Srl, „Paper Lux” S.R.L., Rabi Amir, ÎM „Raiax Paper Company”, Ivasisin Irina, Rabi Angela – 15,1 la sută din CNT.
Astfel, banca încalcă prevederile pct.3, lit.a) din Hotărârea Consiliului de administraţie nr. 253 din 01.11.2012, conform căruia banca urma să lichideze încălcările şi neajunsurile consemnate în Raportul privind rezultatele controlului, inclusiv să reducă expunerile „mari” sub limita de 15,0 la sută, până la data de 01.07.2103.
Măsuri de remediere si sancţiuni

La data de 22.03.2012 a fost adoptată Hotărârea Consiliului de administraţie al BNM nr. 49 „Cu privire la rezultatele controlului complex efectuat la BCA „Banca Socială” în decembrie 2011 - ianuarie 2012”, în conformitate cu care au fost prescrise băncii măsuri de remediere cu privire la ameliorarea situaţiei financiare a băncii.
Urmare controlului tematic efectuat la BCA „Banca de Economii” în perioada 02 iulie - 3 august 2012, Consiliului de administraţie al BNM a adoptat Hotărârea nr.253 din 01.11.2012, prin care, pe lîngă măsurile de remediere prescrise băncii, BCA „Banca Socială” a fost sancţionată cu amendă (întrucât s-a constatat că banca s-a angajat în operaţiuni excesiv de riscante, precum şi a comis repetat unele încălcări care au periclitat activitatea băncii).
În situaţia din 01.11.2013, sunt în vigoare măsuri de remediere cu privire la:
• optimizarea tuturor cheltuielilor efectuate de către bancă;
• neacordarea creditelor persoanelor ale căror situaţie financiară în raport cu condiţiile creditelor solicitate nu indică dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea creditelor;
• reevaluarea sistemelor de control intern şi activitatea auditului intern al băncii în vederea neadmiterii încălcărilor actelor normative, angajării băncii în operaţiuni excesiv de riscante.
În prezent este în proces de elaborare Raportul privind rezultatele controlul complex asupra activităţii BCA „Banca Socială”(perioada supusă controlului: 01.12.2011 – 01.11.2013), care din informaţia operativă denotă, că banca duce lipsă de capital de gradul I(norma – 200,0 mln. lei).
Concluzie

Situaţia financiară a BCA „Banca Socială” este vulnerabilă, şi anume:
1. Banca este expusă riscurilor excesive prin concentrarea activelor sale la BCA „ Unibank”, ZAO „Alef-bank” şi ZAO „Metrobank”, soldul plasărilor neavînd o tendinţă de diminuare, fiind prelungite odată cu parvenirea scadenţei acestora;
2. Indicatorii băncii care caracterizează calitatea activelor înregistrează valori mai nefavorabile decât mediile pe grupul de bănci şi sistemul bancar;
3. Indicatorul de-facto a lichidităţii curente nu corespunde exigenţelor în vigoare, în cazul excluderii din calculul activelor lichide a plasărilor care, deşi sunt efectuate de către bancă pe un termen mai mic de 30 zile, sunt prelungite încontinuu;
4. Banca încalcă prevederile Hotărârii Consiliului de administraţie al BNM nr.253 din
01.12.2011 prin faptul că nu a lichidat încălcările şi neajunsurile consemnate în Raportul privind rezultatele controlului, inclusiv nu a redus expunerile „mari” sub limita de 15 la sută pînă la 30.06.2013.
5. Banca a acordat pe parcursul ultimelor luni ale anului 2013 credite debitorilor care nu dau dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea acestora la scadenţă, totodată, diminuând astfel indicatorul suficienţei capitalului, ceea ce reprezintă eventualul pericol al pierderii de capital.
6. Serviciul Similar din Federaţia Rusă a solicitat asistenţa CNA întru verificarea plasamentelor între ZAO „Alef-Bank” din Rusia cu băncile moldoveneşti: „Banca de Economii” SA, BCA „Unibank” şi BCA „Banca Socială”, care denotă că tranzacţiile financiare ale acestora sunt fictive.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!

Stiri relevante

Teodor 22.09.2016 12:24

Da unde a publicat el aceste acte, nu cumva iarasi prin skype? Pai asa modalitate nu se considera veridica. A promis ca vine la CNA sa prezinte probe, de ce nu vine? Este evident ca sa avut dovezi, le prezenta demult la organele competente.

slava 22.09.2016 13:33

nu vad unde-i plaha in tot documentul asta secret? inseamna ca tot ce spunea pana acuma este doar o minciuna? iar dupa ce si asa au aparut astfel de informatii deja desecretizeaza si asta? pff... kktoci cu ochi vanduti lui Platon... fara bani, deja nu-l mai apara?

Subiectul 90 22.09.2016 14:34

Natalia Morari nu o sa il mai invite pe Gofman, acesta s-a vandut lui Plaha, daca tot da si el la fundul lui Platosha :D Bai baieti, interesant, acest text a fost preluat de toate poralurile de stiri? Sau Unimedia si JurnalTV au omis.

Dumitru 22.09.2016 16:43

Si unde-i acolo numele lui palhotniuc? Nu tot Filat, Shor si Platon reiese ca au orchetrat furtul?

Comentarii
României îi pasă
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
15.01.2021 09:15 Nicolae Negru Nicolae Negru // Declarația politică ...

11.01.2021 17:20 Ziarul National Victor Chirilă // R. Moldova - Ucrain...

11.01.2021 09:01 Nicolae Negru Nicolae Negru // Primul pas, Maia San...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Când credeți că ar trebui să fie organizate alegerile parlamentare anticipate în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md