03:52:22 16.04.2024
Stiri

DOC // Reguli STRICTE pentru vizitatorii centrelor comerciale, bazelor SPORTIVE, bisericilor și cimitirelor. Testarea pentru COVID -19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic se va efectua în orice moment, iar ÎMPĂRTAȘANIA este interzisă

Social 29.05.2020 20:22 Vizualizări1948 Autor: Ziarul National
DOC // Reguli STRICTE pentru vizitatorii centrelor comerciale, bazelor SPORTIVE, bisericilor și cimitirelor. Testarea pentru COVID -19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic se va efectua în orice moment, iar ÎMPĂRTAȘANIA este interzisă mediafax.ro


Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis astăzi să fie ridicate unele restricții, însă au fost înăsprite instrucțiunile cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19.

Începând cu 8 iunie se vor deschide centrele comerciale din R. Moldova, nu și restaurantele sau cinematografele din incinta acestora. În acest sens, vizitatorii acestor centre, dar și adminstratorii vor trebui să ia măsuri sporite de prevenire a răspândirii infecției. Același lucru este valabil și în cazul centrelor sportive, terenurile de sport, bazinele sportive, care vor fi deschise pe 1 iunie curent.

Măsuri sportite de securitate urmează să fie luate și de preoți, în contextul reluării din 5 iunie a slujbelor bisericești. Astfel, la intrarea în biserică urmează să fie instalate, în locuri vizibile și accesibile, dozatoare cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool. Enoriații vor trebui să aibă măști de protecție, care să le acopere gura ți nasul.

Nu se va permite ca enoriașii să sărute obiectele de cult. Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel puțin 1 metru. Nu se va permite nici împărtașania.

Vedeți mai jos regulile pe care urmează să le respecte fiecare:

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale

1.Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

1.1.Organizarea și efectuarea, pînă la reluarea activității, a curățeniei generale șidezinfecției întregului spațiu comercial și auxiliar.

1.2.Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori/cumpărători, cu scopul evitării aglomerărilor.

1.3.Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

1.4.Instalarea, la intrarea în Centrul comercial, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor.

1.5.Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor asigurați cu măști de protecție.

1.6.Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distanței fizice.

1.7.Informarea comercianților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio precum și prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției. Materialele informative vor fi coordonate cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

1.8.Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

1.9.Echipament de protecție (măști, mănuși) tuturor angajaților.

1.10.Funcționalitatea unităților sanitare (WC, vestiare) din Centrul comercial și dotarea acestora cu soluții/substanțe dezinfectante.

1.11.Informarea tuturor agenților economici din incinta Centrelor comerciale administrate, cu privire la prevederile prezentei Instrucțiuni.

2.Agenții economici din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

2.1.Admiterea în spațiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, pentru a preveni aglomerările.

2.2.Instalarea, la intrare în spațiul comercial gestionat, în locuri vizibile și accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mîinilor.

2.3.După posibilități, instalarea ecranelor de protecție la casele de deservire a clienților.

2.4.Respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru de către clienți, inclusiv la solicitarea vânzătorilor.

2.5.Monitorizarea stării de sănătate a angajaților din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

2.6.Dezinfectarea, pe parcursul zilei de muncă, a spațiului și suprafețelor de lucru din subordine, cu o periodicitate de cel puțin o dată la 3 ore.

3.Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în centrele sportive, terenurile de sport, bazinele sportive în procesul de organizare a antrenamentelor individuale și contact

1.Conducerea centrelor sportive, bazinelor de înot sportive, terenurilor sportive va asigura:

1.1.informarea antrenorilor și sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19, inclusiv și prevederile prezentei Instrucțiuni;

1.2.evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare, desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor, înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament;

1.3.respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID-19, stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;

1.4.echiparea personalul angajat cu mănuși, măști, dezinfectanți;

1.5.plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mîini, persoanele fiind obligate să își dezinfecteze mîinile;

1.6.afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în sală, păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.

2.Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.

3.În cadrul fiecărei entități sportive:

3.1.Va fi stabilită lista personalului a cărei prezență este absolut necesară pentru pregătirea și derularea sesiunilor de antrenamente și a activităților de suport.

3.2.Înainte de intrarea în cantonament, toate persoanele vor completa o declarație de asumare pe propria răspundere, cu privire la respectarea regulilor prescrise și a instrucțiunilor de desfășurare a procesului de antrenament.

3.3.Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale ( ex. prosop, sticlă de apă). Se interzice schimbul de obiecte personale.

3.4.Vor fi admise doar persoane care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament.

3.5.Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic care va fi efectuat de medicul desemnat, cu includerea informațieiîn fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respirației ș.a.).

3.6.Testarea pentru COVID -19 a sportivilor și a membrilor personalului tehnic se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului structurii sportive, pentru cazuri speciale/ simptomatice.

3.7.Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și a persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

3.8.Se recomandă ca deplasarea către baza de antrenament să fie efectuată individual, cu mașină proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 al Hotărîrii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.

3.9.Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pentru zonele și locațiile utilizate, cât și pentru materialele și inventarul folosit, toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate după fiecare antrenament.

3.10.Va fi stabilit și urmat strict orarul antrenamentelor. Se va permite organizarea concomitentă a antrenamentelor doar în cazul disponibilității mai multor terenuri de antrenament.

3.11.Accesul grupurilor de sportivi în incinta sportivă se permite doar după efectuarea curățeniei/dezinfecției terenului sportiv.

3.12.În primele 2 săptămâni de antrenament, procesul de instruire și antrenament se va executa în proporție maximă de 70% din program, pentru a nu extenua starea fizică a sportivilor, a nu scădea imunitatea și pentru a reduce riscul de accidentări/traumatizări.

3.13.Accesul în cadrul entității va fi permis în funcție de capacitatea centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerația, în baza programării prealabile, calculate astfel încît, între grupurile de utilizatori, să fie suficient timp pentru efectuarea dezinfectării spațiului și a suprafețelor de contact.

3.14.La accesul în centru/ teren, va fi completat tabelul nominal al sportivilor cu datele necesare evidenței epidemiologice.

3.15.Se interzice accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive.

4. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în activitatea Bisericilor/Lăcașelor Sfinte

Republica Moldova se află în stare de urgență de sănătate publică prin infecția COVID-19, declarată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020.

Religia, fețele bisericești și comunitățile religioase joacă un rol important în informarea corectă despre măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, iar parteneriatul și comunicarea eficientă și corectă între autoritățile statului și comunitatea religioasă este vital pentru protecția sănătății populației.

Riscul de infectare cu virusul SARS-COV-2 este foarte mare, în condițiile în care slujbele bisericești se organizează în spații închise, cu aglomerări de persoane, unde respectarea distanței fizice este greu de realizat, dar și cu prezența masivă a persoanelor care fac parte din grupul cu risc major pentru infecția COVID-19.

În scopul reducerii riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2, este extrem de important să fie respectate cu strictețe măsurile de sănătate publică în toate activitățile bisericilor/lăcașelor sfinte și tradițiilor de credință și cult precum:

1.Pentru excluderea/diminuarea riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2 se vor efectua următoarele măsuri.

1.1.Organizarea slujbelor cu transmitere la distanță / on-line;

1.2.Organizarea slujbelor la aer liber (în curțile bisericilor, mânăstirilor și altor lăcașe sfinte) cu respectarea distanței de 2 metri între persoane și purtarea măștilor de protecție;

1.3.Îndemnarea persoanelor în vârstă și celor cu boli cronice să evite locurile aglomerate și să facă rugăciunea de acasă;

1.4.Excluderea organizării pelerinajelor.

2.În condițiile în care slujbele bisericești se organizează în incinta lăcașului de cult / în spații închise, vor fi respectate următoarele măsuri:

2.1.Organizarea și efectuarea, până la reluarea oficierii slujbelor, a curățeniei generale șidezinfecției întregului spațiu al lăcașului de cult, inclusiv a încăperilor auxiliare;

2.2.Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor bisericești și lăcașelor sfinte, inclusiv termometria, la începutul și la sfârșitul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, slujitorul nu se admite la slujbe, se autoizolează și informează medicul de familie;

2.3.Efectuarea unui triaj observațional și termometria la intrarea în lăcașele sfinte a fiecărui enoriaș, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse,strănut, rinoree) sau stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

2.4.Instalarea, la intrare în lăcașul sfânt, în locuri vizibile și accesibile pentru enoriași/vizitatori a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor;

2.5.Admiterea obligatorie în lăcașele sfinte a enoriașilor, asigurați cu măști de protecție;

2.6.Organizarea și asigurarea fluxului pentru enoriași, cu scopul evitării aglomerărilor și respectării distanței fizice de 2 metri sau suprafața de 4 m2 (2x2) pentru o persoană, reieșind din suprafața totală a încăperii lăcașului;

2.7.Informarea slujitorilor și enoriașilordespre măsurile principale de prevenire a infecției cu COVID – 19, evitând discriminarea și stigmatizarea, cu plasarea la loc vizibil a anunțurilor scrise privind:

2.7.1.Evitarea aglomerărilor;

2.7.2.Purtarea măștilor de protecție în interiorul lăcașului de cult. Masca trebuie să acopere gura și nasul;

2.7.3.Respectarea distanței fizice de cel puțin 2 metri;

2.7.4.Respectarea etichetei tusei și strănutului;

2.7.5.Respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea lor cu soluție de alcool de 70% la intrarea din lăcașul de cult;

2.7.6.Promovarea salutului între enoriaș și slujitori doar prin plecarea capului și închinăciune, fără îmbrățișări;

2.7.7.Excluderea contactului și sărutării obiectelor de cult;

2.7.8.Neadmiterea oferirii alimentelor, inclusiv consumul acestora în incinta și spațiul alăturat lăcașului sfînt;

2.8.Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel puțin 1 metru;

2.9.Abținerea de la ritualul sfintei împărtășaniei;

2.10.Igienizarea și dezinfectarea periodică (la fiecare 3 ore) a suprafețelor din interiorul lăcașului și obiectelor frecvent atinse (mânerele ușilor, obiectele de cult, icoanele în caz că sunt contactate).

3.În timpul organizării serviciilor divine de pomenire în cimitire vor fi respectate următoarele măsuri:

Responsabilii de administrarea cimitirelor vor asigura:

  3.1.Informarea slujitorilor și vizitatorilor despre măsurile principale de prevenire a infecției cu COVID – 19;

  3.2.Organizarea și asigurarea fluxului pentru vizitatori, printr-un număr limitat de intrări în cimitir, cu scopul evitării aglomerărilor;

  3.3.Interzicerea consumului oricăror alimente și băuturi.

  3.4.Atenționarea vizitatorilor despre evitarea aglomerării de persoane la mormânt, nu mai mult de 3 persoane, respectînd distanța fizică 1metru între persoane;

Vizitatorii cimitirelorvor respecta următoarele măsuri:

  3.5.Evitarea aglomerărilor;

  3.6.Respectarea distanței fizice de cel puțin 1 metru;

  3.7.Respectarea etichetei tusei și strănutului;

  3.8.Respectarea igienei mâinilor prin dezinfectarea lor cu soluție de alcool de 70%.

  4.Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.


Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
15.04.2024 09:20 Nicolae Negru Nicolae Negru // Simțul realității și...

12.04.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Recensământul ca o f...

08.04.2024 09:12 Nicolae Negru Nicolae Negru // Ne va apăra sau nu R...

Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Cum veți vota la referendumul care va avea loc în toamna anului 2024 în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md