08:56:30 24.09.2021
Stiri

Solicitare către SIS: Președintele R. Moldova ar putea fi cercetat pentru „TRĂDARE de patrie”

Politică 25.01.2017 11:01 Vizualizări120700 Autor: Ziarul National
Solicitare către SIS: Președintele R. Moldova ar putea fi cercetat pentru „TRĂDARE de patrie” Insider


Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ar putea iniția cercetări vizavi declarațiile făcute de președintele Igor Dodon în cadrul vizitei sale recente la Moscova.

Centrul de Politici și Reforme din Moldova a elaborat un demers oficial către SIS prin care îi solicită acestei instituții să califice din punct de vedere juridic acțiunile lui Igor Dodon prin prisma prevederilor Codului Penal (trădare de patrie, ar.t 337, Cod Penal) și a legislației în vigoare din R. Moldova.

În special, autorii demersului se referă la recunoașterea datoriei de șase miliarde de dolari a transnistrenilor ca fiind datoria R. Moldova, așa cum a spus Dodon la Moscova. În demers se arată că, prin asemenea declarații, Dodon „acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova, apărând interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în Republica Moldova” și pune în pericol „securitatea economică, suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a Republicii Moldova”.

Ieri-seară, într-o conferință de presă susținută la Chișinău, Dodon a sugerat că a fost „citat greșit” referitor la subiectul datoriei de 6 miliarde de dolari a transnistrenilor pentru gazele naturale, afirmând că aceasta reprezintă o relație între doi agenți economici. Totuși, oficialul a promis că va obține micșorarea tarifului la gaze și a afirmat că „nu poate fi vorba categoric” de datoria Transnistriei pusă pe umerii R. Moldova.

Vedeți mai jos demersul Centrului de Politici și Reforme din Moldova, expediat SIS-ului:

Domnului Mihai Balan

Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Stimate dle Director,

Conform informațiilor apărute în mass-media pe parcursul vizitei oficiale a Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, în Federația Rusă, în perioada 17-18 ianuarie 2017, în cadrul întâlnirii cu conducerea concernului „Gazprom” S.A., în calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova acesta declara că datoria pentru gazele naturale livrate regiunii separatiste transnistrene în valoare de aproximativ 6 miliarde de dolari SUA și datoria în valoare de 0,5 miliarde de dolari SUA a Republicii Moldova constituie o datorie comună a Republicii Moldova. Potrivit mass-media, acesta a afirmat următoarele: „Trebuie să înțelegem că, toată această datorie, care depășește 6,5 miliarde de dolari SUA este datoria Republicii Moldova.”

Reieșind din conținutul declarațiilor invocate mai sus, considerăm că Igor Dodon, făcând uz de calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova, în cadrul vizitei oficiale în Federația Rusă în perioada 17-18 ianuarie 2017 a acționat în interesele economice și geopolitice ale Federației Ruse, punând în pericol securitatea economică, suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a Republicii Moldova.

În susținerea acestei constatări, Vă comunicăm următoarele:

1. Din 1992 şi până în prezent, regiunea din stânga Nistrului nu achită consumul de gaz, în pofida faptului că livrarea gazului în stânga Nistrului este efectuată de „Moldovagaz” S.A. în volum necesar în baza contractului cu SAD „Tiraspoltransgaz” încheiat la 11.01.2011.

Pe motiv că autoritățile separatiste din stînga Nistrului nu plătesc consumul, întreaga datoria se acumulează la balanța Moldovagaz S.A. Astfel, în conformitate cu Protocolul celei de-a XIV-a şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică din 29 noiembrie 2016, punctul 3, pagina 8, Comisia constată următoarele:

· creșterea datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” pentru livrarea gazelor naturale pentru perioada de 9 luni ale anului 2016 cu 239,1 milioane de dolari SUA, exclusiv din contul nerecunoscutei rmn.
· S.A. „Moldovagaz” efectuează plata pentru volumele de gaz consumat de către Republica Moldova (fără volumele livrate în nerecunoscuta rmn) în volum deplin și în conformitate cu termenele prevăzute în Contract, fiiind indicat la fel faptul că datoria S.A. „Moldovagaz” față de S.A. ”Gazprom” la data de 19 octombrie 2016 a constituit 5.25 miliarde dolari SUA, dintre care doar 0,47 miliarde dolari SUA sunt datoriile Republicii Moldova.
· Datoria Transnistriei la data semnării respectivului Protocol constituia 4,78 miliarde de dolari SUA.
2. Federația Rusă prin intermediul Agenției federale de administrare a proprietății de stat (Федеральноe агентствo по управлению государственным имуществом) și a companiilor S.A. „Rosneftgaz” (АО «Роснефтегаз») și „Rosgazificația” (ОАО «Росгазификация») este proprietară a peste 50% din acțiunile S.A. „Gazprom”.
3. S.A. „Gazprom” deține în proprietate peste 50% din acțiunile S.A. „Moldovagaz”, iar din anul 2005 la fel efectuează administrarea acțiunilor aflate în proprietatea nerecunoscutei rmn (13.44%). Astfel, în administrarea S.A. „Gazprom” se află peste 63,44% din acțiunile S.A. „Moldovagaz”[5]. În acest temei, Federația Rusă controlează integral procesul de luare a deciziilor și activitatea S.A. „Moldovagaz”.
4. Din nouă membri a Consiliului de administrație a S.A. „Moldovagaz”, cinci membri sunt angajați ai SAD „Gazprom”[6].
5. Din punct de vedere juridic, pretinsa datorie se rezumă la raporturile juridice între companiile S.A. „Gazprom” cu S.A. „Moldovagaz” și S.A. „Moldovagaz” cu SAD „TiraspolTransgaz”, primele două aflându-se în proprietatea și sub controlul Federației Ruse. În cazul în care S.A. „”Gazprom” care operează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul agentului economic S.A. „Moldovagaz”, urmărea desfășurarea activității economice și nu realizarea intereselor politice ale Federației Ruse și de exercitare a presiunii asupra Republicii Moldova, livrarea gazelor urma să fie sistată pînă la achitarea datoriei de către SAD ”Tiraspoltransgaz”.
6. Datoria acumulată de către S.A. „Moldovagaz” față de SAD „Gazprom” este o datorie asumată de către Federația Rusă. Prin intermediul companiilor menționate, Federația Rusă își realizează politica de susținere financiară a autorităților separatiste din nerecunoscuta rmn, subminând suveranitatea, inviolabilitatea teritorială și securitatea de stat a Republicii Moldova, or tarifele incasate de SAD „Tiraspoltransgaz” sunt virate în bugetul nerecunoscutei rmn, în loc să fie achitate către S.A. ”Moldovagaz” conform prevederilor Contractului, astfel fiind suplinit în mod ilegal bugetul autorităților separatiste.
7. Contractul Nr. 1 ГМ-07-11 cu privire la livrarea gazelor naturale în Republica Moldova a fost încheiat între SAD „Gazprom” (Federația Rusă) și societatea pe acțiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldovagaz”. În numele S.A. „Moldovagaz” acest Contract a fost semnat de Ghenadii ABAȘCHIN, cetățean al Federației Ruse și Director al reprezentanţei SAD „Gazprom” în Republica Moldova, în prezent membru al Consiliului de observatori SA ”Moldovagaz”.
8. Scopul oricărei societăți pe acțiuni este desfășurarea unei activități economice în scopul obținerii unui profit. Precum a fost menționat datoria consumatorilor din Republica Moldova față de SA ”Moldovagaz” la data de 19 octombrie 2016 constituia 0,47 miliarde dolari SUA, iar datoria SAD ”TiraspolTransgaz” față de SA „Moldovagaz” constituia la data respectivă 4,78 miliarde dolari SUA. În prezent, reieșind din afirmațiile lui Igor Dodon respectiva datorie a atins cifra de cca 6 miliarde de dolari SUA.
9. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Hotărârea Ilaşcu şi alţii c. Moldovei şi Rusiei din 8 iulie 2004, p. 382 indică expres că: „(...) Curtea consideră că responsabilitatea Federaţiei Ruse este angajată în ceea ce priveşte faptele ilegale comise de separatiştii transnistreni, luând în consideraţie susţinerea politică şi militară oferită de aceasta pentru instaurarea unui regim separatist şi participarea militarilor săi la luptele care au avut loc. Acţionând astfel, autorităţile Federaţiei Ruse au contribuit atât militar, cât şi politic la crearea regimului separatist în regiunea transnistreană, care este o parte integrantă a Republicii Moldova. În continuare, Curtea notează că, chiar şi după acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992, Federaţia Rusă a continuat să acorde sprijin militar, politic şi economic regimului transnistrean (a se vedea paragrafele 111-116 a Hotărârii), permiţându-i astfel acestuia să supravieţuiască şi să se consolideze pentru a obţine o anumită autonomie faţă de Moldova.”
Pe lângă cele expuse, conform p. 392 a Hotărârii: ”Toate cele menţionate mai sus dovedesc că „rmn”, formată în anii 1991-1992 cu sprijinul Federaţiei Ruse, dotată cu organe ale puterii şi cu o administraţie proprie, continuă să rămână sub controlul efectiv sau cel puţin sub influenţa decisivă a Federaţiei Ruse, şi care, în orice caz, supravieţuieşte datorită suportului militar, economic, financiar şi politic oferit de către Federaţia Rusă.”
10. Considerăm că Igor Dodon, în calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova și ex-ministru al Economiei cunoaște informațiile expuse în acest demers, iar declarațiile făcute în cadrul întîlnirii cu conducerea SAD ”Gazprom” constituie o acțiune conștientă de subminare a securității economice a Republicii Moldova.
În temeiul celor expuse mai sus și reieșind din:
a) prevederile art. 77, al. (2) a Constituției Republicii Moldova, confrom căruia „Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.”
b) prevederile „Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 153 din 15.07.2011, p. 4, conform căruia: „Republica Moldova rămîne a fi expusă ameninţării coerciţiei politice sau de altă natură, generată din exterior în scopul influenţării opţiunilor ei de politică externă şi internă. Coerciţia externă poate fi exercitată sub forma unor măsuri cu caracter economic sau de alt ordin, precum şi prin intermediul serviciilor speciale ale altor state.”
c) prevederile Codului Penal al Republicii Moldova, art. 337, al. (1) conform căruia: „Trădarea de Patrie, adică fapta săvârşită intenţionat de un cetăţean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau a securităţii de stat şi a capacităţii de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea duşmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizaţii străine sau reprezentanţilor lor, precum şi acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.”
d) prevederile art. 1 a Legii Nr. 618 din 31.10.1995 privind securitatea statului, conform căruia: „Prin securitatea statului se înţelege protecţia suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a regimului ei constituţional, a potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei împotriva activităţii informative şi subversive a serviciilor speciale şi organizaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte.”
e) prevederile articolului 4 a Legii Nr. 618 din 31.10.1995 privind securitatea statului, conform căruia: al. (1) „Prin ameninţări la adresa securităţii statului se înţelege ansamblul de acţiuni, condiţii şi factori ce comportă pericol pentru stat, societate şi personalitate.”, iar conform al. (2) Pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă:
a) acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea sau suprimarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. Aceste acţiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului;
d) acţiunile care favorizează apariţia de evenimente extraordinare în transporturi, telecomunicaţii, la unităţile economice şi cele de importanţă vitală;
f) trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfăşurarea activităţii ostile împotriva Republicii Moldova.”
Prin prezentul demers, Vă solicităm respectuos următoarele:
1. să verificați dacă acțiunile Președintelui Republcii Moldova Dodon Igor întrunesc semnele infracțiunii prevăzute de art. 337, al. (1) și anume dacă acesta dăunează securătății de stat a Republicii Moldova prin recunoașterea datoriei nerecunoscutei rmn în valoare de cca 6 miliarde de dolari SUA, și astfel acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova, apărînd interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în Republica Moldova și să comunicați Parlamentului Republicii Moldova o opine juridică cu privire la acest subiect;
2. să acordați o calificare juridică a acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al Republicii Moldova în contextul amenințării securității statului prin trădarea intereselor Republicii Moldova și acordare de ajutor unui stat străin în desfăşurarea activităţii ostile împotriva Republicii Moldova.
3. să comunicați public cetățenilor Republicii Moldova calificarea juridică a acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al Republicii Moldova.
Cu respect,
Dumitru ALAIBA, Director Programe
Ștefan GLIGOR, Director Programe
Andrei Lutenco, Director Programe
Prietenii tăi merită să știe ASTA!

Stiri relevante

Dragos 25.01.2017 11:21

N-ar fi rau! Dar sa fie cercetat penal si mogulul, lafaMafiotul PLaha care in campania electorala - libertina - l-a sprijinit. Personulitate care a vulgarizat si fraudat ca un escroc ordinar, care a trisat in nesimtire. Cu un ranjet de Iuda si o trufie bolnavicioasa. Sa fie pus la colt Capusa-voda, cu etcheta: scuipati aici!

Vadim 02.04.2017 09:50

Cum au ajuns persoane incompetente la conducerea SIS ?

Comentarii
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că Maia Sandu trebuie să plece la Moscova pentru a-l ruga pe Vladimir Putin să vândă gaze mai ieftine Republicii Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2021. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md