09:37:37 20.04.2024
Stiri

(DOC) Procuratura Generală ar putea să-i deschidă un DOSAR penal președintelui Igor Dodon. Ar fi vorba de TRĂDARE DE PATRIE

Politică 03.04.2017 16:30 Vizualizări48696 Autor: Ziarul National
(DOC) Procuratura Generală ar putea să-i deschidă un DOSAR penal președintelui Igor Dodon. Ar fi vorba de TRĂDARE DE PATRIE


Procuratura Generală a R. Moldova ar putea să-i deschidă un dosar penal președintelui Igor Dodon, dacă se va stabili că acțiunile sale întrunesc semnele infracțiunii prevăzute de art. 337, al. (1) din Codul Penal. Un demers în acest sens a fost făcut de Centrul de Politici și Reforme din Moldova.

Responsabilii acestui Centru, care anterior au sesizat și Serviciul de Informații și Securitate (SIS), îi solicită procurorului general, Eduard Harunjen, să dea o apreciere, din punct de vedere juridic, declarațiilor făcute de șeful statului în cadrul vizitei sale la Moscova.

În speță, autorii demersului se referă la recunoașterea datoriei de șase miliarde de dolari a transnistrenilor ca fiind datoria R. Moldova, așa cum a spus Dodon la Moscova. În demers se arată că, prin asemenea declarații, Dodon „acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva R. Moldova, apărând interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în R. Moldova” și pune în pericol „securitatea economică, suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a R. Moldova”.

Cei de la Centrul de Politici și Reforme din Moldova îi mai solicită procurorului general să comunice Parlamentului dacă Igor Dodon a încălcat sau nu legea când a făcut acele declarații la Moscova.

Vedeți mai jos demersul Centrului de Politici și Reforme din Moldova, expediat procurorului general:

Domnului Eduard HARUNJEN

Procuror General al Republicii Moldova

Stimate dle Procuror General,

La 27 ianuarie 2017 Centrul de Politici și Reforme Structurale din R. Moldova (în continuare CPR) a expediat în adresa Serviciului Informație și Securitate al R. Moldova (în continuare SIS) o petiție prin care a solicitat următoarele:

1.să fie stabilit dacă acțiunile Președintelui R. Moldova, Dodon Igor, întrunesc semnele infracțiunii prevăzute de art. 337, al. (1) și anume dacă acesta dăunează securității de stat a R. Moldova prin recunoașterea datoriei nerecunoscutei rmn în valoare de cca 6 miliarde de dolari SUA, și astfel, acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva R. Moldova, apărând interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în R. și să fie comunicat Parlamentului R. Moldova o opinie juridică cu privire la acest subiect;

2.să fie acordată o calificare juridică acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al R. Moldova în contextul amenințării securității statului prin trădarea intereselor R. Moldova și acordare de ajutor unui stat străin în desfăşurarea activităţii ostile împotriva R. Moldova.

3.să fie comunicată public cetățenilor R. Moldova calificarea juridică a acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al R. Moldova.

În argumentarea solicitării adresate SIS, am expus următoarele argumente și informații:

„Conform informațiilor apărute în mass-media[1]pe parcursul vizitei oficiale ale Președintelui Republicii Moldova Igor Dodon în Federația Rusă în perioada 17-18 ianuarie 2017, în cadrul întâlnirii cu conducerea concernului Gazprom S.A., în calitatea sa de Președinte al R. Moldova acesta a declarat că datoria pentru gazele naturale livrate regiunii separatiste Transnistrene în valoare de aproximativ 6 miliarde de dolari SUA și datoria în valoare de 0.5 miliarde de dolari SUA ale R. Moldova constituie o datorie comună a R. Moldova. Astfel, conform mass-media acesta a afirmat următoarele: „Trebuie să înțelegem că, toată această datorie, care depășește 6.5 miliarde de dolari SUA este datoria R. Moldova.”

Reieșind din conținutul declarațiilor invocate mai sus, considerăm că Igor Dodon, făcând uz de calitatea sa de Președinte al R. Moldova, în cadrul vizitei oficiale în Federația Rusă în perioada 17-18 ianuarie 2017 a acționat în interesele economice și geopolitice ale Federației Ruse, punând în pericol securitatea economică, suveranitatea și inviolabilitatea teritorială a R. Moldova.

În susținerea acestei constatări, comunicăm următoarele:

1.Din 1992 şi până în prezent regiunea din stânga Nistrului nu achită consumul de gaz, în pofida faptului că livrarea gazului în stânga Nistrului este efectuată de „Moldovagaz” S.A. în volum necesar în baza contractului cu SAD „Tiraspoltransgaz” încheiat la 11.01.2011[2].

Pe motiv că autoritățile separatiste din stânga Nistrului nu plătesc consumul, întreaga datoria se acumulează la balanța MoldovagazS .A. Astfel, în conformitate cu Protocolul celei de-a XIV-a şedinţe a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economică din 29 noiembrie 2016, punctul 3, pagina 8, Comisia constată următoarele:

·creșterea datoriei S.A. „Moldovagaz” față de S.A. „Gazprom” pentru livrarea gazelor naturale pentru perioada de 9 luni ale anului 2016 cu 239.1 milioane dolari SUA, exclusiv din contul nerecunoscutei rmn.

·S.A. „Moldovagaz” efectuează plata pentru volumele de gaz consumat de către Republica Moldova (fără volumele livrate în nerecunoscuta rmn) în volum deplin și în conformitate cu termenele prevăzute în Contract, fiiind indicat la fel faptul că datoria S.A. ”Moldovagaz” față de S.A. ”Gazprom” la data de 19 octombrie 2016 a constituit 5.25 miliarde dolari SUA, dintre care doar 0,47 miliarde dolari SUA sunt datoriile Republicii Moldova.

·Datoria Transnistriei la data semnării respectivului Protocol constituia 4.78 miliarde dolari SUA[3].

2.Federația Rusă prin intermediul Agenției federale de administrare a proprietății de stat (Федеральноe агентствo по управлению государственным имуществом) și a companiilor S.A. „Rosneftgaz” (АО «Роснефтегаз») și „Rosgazificația” (ОАО «Росгазификация») este proprietară a peste 50% din acțiunile S.A. ”Gazprom”[4].

3.S.A. „Gazprom” deține în proprietate peste 50% din acțiunile S.A. „Moldovagaz”, iar din anul 2005 la fel efectuează administrarea acțiunilor aflate în proprietatea nerecunoscutei rmn (13.44%). Astfel, în administrarea S.A. „Gazprom” se află peste 63,44% din acțiunile S.A. ”Moldovagaz”[5]. În acest temei, Federația Rusă controlează integral procesul de luare a deciziilor și activitatea S.A. ”Moldovagaz”.

4.Din nouă membri a Consiliului de administrație a S.A. ”Moldovagaz”, cinci membri sunt angajați ai SAD ”Gazprom”[6].

5.Din punct de vedere juridic, pretinsa datorie se rezumă la raporturile juridice între companiile S.A. ”Gazprom” cu S.A. ”Moldovagaz” și S.A. ”Moldovagaz” cu SAD”TiraspolTransgaz”, primele două aflîndu-se în proprietatea și sub controlul Federației Ruse. În cazul în care S.A. ”Gazprom” care operează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul agentului economic S.A. ”Moldovagaz”, urmărea desfășurarea activității economice și nu realizarea intereselor politice ale Federației Ruse și de exercitare a presiunii asupra Republicii Moldova, livrarea gazelor urma să fie sistată pînă la achitarea datoriei de către SAD ”Tiraspoltransgaz”.

6.Datoria acumulată de către S.A. ”Moldovagaz” față de SAD ”Gazprom” este o datorie asumată de către Federația Rusă. Prin intermediul companiilor menționate, Federația Rusă își realizează politica de susținere financiară a autorităților separatiste din nerecunoscuta rmn, subminând suveranitatea, inviolabilitatea teritorială și securitatea de stat a Republicii Moldova, or tarifele incasatede SAD ”Tiraspoltransgaz” sunt virate în bugetul nerecunoscutei rmn, în loc să fie achitate către S.A. ”Moldovagaz” conform prevederilor Contractului, astfel fiind suplinit în mod ilegal bugetul autorităților separatiste.

7.Contractul Nr. 1 ГМ-07-11 cu privire la livrarea gazelor naturale în Republica Moldova a fost încheiat între SAD ”Gazprom” (Federația Rusă) și societatea pe acțiuni moldo-rusă de tip deschis ”Moldovagaz”. În numele S.A. ”Moldovagaz” acest Contract a fost semnat de Ghenadii ABAȘCHIN, cetățean al Federației Ruse și Director al reprezentanţei SAD „Gazprom” în Republica Moldova, în prezent membru al Consiliului de observatori SA ”Moldovagaz”.

8.Scopul oricărei societăți pe acțiuni este desfășurarea unei activități economice în scopul obținerii unui profit. Precum a fost menționat datoria consumatorilor din Republica Moldova față de SA ”Moldovagaz” la data de 19 noiembrie 2017 constituia 0,47 miliarde dolari SUA, iar datoria SAD”TiraspolTransgaz” față de SA ”Moldovagaz” constituia la data respectivă 4,78 miliarde dolari SUA. În prezent, reieșind din afirmațiile lui Igor Dodon respectiva datorie a atins cifra de cca 6 miliarde de dolari SUA.

9.Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în Hotărârea Ilaşcu şi alţii c. Moldovei şi Rusiei din 8 iulie 2004, p. 382 indică expres că: ”(...) Curtea consideră că responsabilitatea Federaţiei Ruse este angajată în ceea ce priveşte faptele ilegale comise de separatiştii transnistreni, luând în consideraţie susţinerea politică şi militară oferită de aceasta pentru instaurarea unui regim separatist şi participarea militarilor săi la luptele care au avut loc. Acţionând astfel, autorităţile Federaţiei Ruse au contribuit atât militar, cât şi politic la crearea regimului separatist în regiunea transnistreană, care este o parte integrantă a Republicii Moldova. În continuare, Curtea notează că, chiar şi după acordul de încetare a focului din 21 iulie 1992, Federaţia Rusă a continuat să acorde sprijin militar, politic şi economic regimului transnistrean (a se vedea paragrafele 111-116 a Hotărârii), permiţându-i astfel acestuia să supravieţuiască şi să se consolideze pentru a obţine o anumită autonomie faţă de Moldova.”

Pe lângă cele expuse, conform p. 392 a Hotărârii: ”Toate cele menţionate mai sus dovedesc că „RMN”, formată în anii 1991-1992 cu sprijinul Federaţiei Ruse, dotată cu organe ale puterii şi cu o administraţie proprie, continuă să rămână sub controlul efectiv sau cel puţin sub influenţa decisivă a Federaţiei Ruse, şi care, în orice caz, supravieţuieşte datorită suportului militar, economic, financiar şi politic oferit de către Federaţia Rusă.”

10.Considerăm că Igor Dodon, în calitatea sa de Președinte al Republicii Moldova și ex-ministru al Economiei cunoaște informațiile expuse în acest demers, iar declarațiile făcute în cadrul întîlnirii cu conducerea SAD ”Gazprom” constituie o acțiune conștientă de subminare a securității economice a Republicii Moldova.

Pe lîngă cele expuse, invocăm următoarele prevederi ale legislației în vigoare:

a)prevederile art. 77, al. (2) a Constituției Republicii Moldova, confrom căruia ”Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.”

b)prevederile ”Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 153 din 15.07.2011, p. 4, conform căruia: ”Republica Moldova rămîne a fi expusă ameninţării coerciţiei politice sau de altă natură, generată din exterior în scopul influenţării opţiunilor ei de politică externă şi internă. Coerciţia externă poate fi exercitată sub forma unor măsuri cu caracter economic sau de alt ordin, precum şi prin intermediul serviciilor speciale ale altor state.”

c)prevederile Codului Penal al Republicii Moldova, art. 337, al. (1) conform căruia: ”Trădarea de Patrie, adică fapta săvîrşită intenţionat de un cetăţean al Republicii Moldova în dauna suveranităţii, inviolabilităţii teritoriale sau a securităţii de stat şi a capacităţii de apărare a Republicii Moldova, prin trecerea de partea duşmanului, spionaj, divulgare a secretului de stat unui stat străin, unei organizaţii străine sau reprezentanţilor lor, precum şi acordarea de ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova, se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.”

d)prevederile art. 1 a Legii Nr. 618 din 31.10.1995privindsecuritatea statului, conform căruia: ”Prin securitatea statului se înţelege protecţia suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a regimului ei constituţional, a potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei împotriva activităţii informative şi subversive a serviciilor speciale şi organizaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi aparte.”

e) prevederile articolului 4a Legii Nr. 618 din 31.10.1995privindsecuritatea statului, conform căruia: al. (1) ”Prin ameninţări la adresa securităţii statului se înţelege ansamblul de acţiuni, condiţii şi factori ce comportă pericol pentru stat, societate şi personalitate.”, iar conform al. (2) Pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă:

a) acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea sau suprimarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. Aceste acţiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului;

d) acţiunile care favorizează apariţia de evenimente extraordinare în transporturi, telecomunicaţii, la unităţile economice şi cele de importanţă vitală;

f) trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfăşurarea activităţii ostile împotriva Republicii Moldova.”

La data de 20 februarie 2017, SIS a remis în adresa CPR un răspuns prin care a comunicat că în limita competenței funcționale SIS este obligat să informeze Parlamentul, Președintele RM, Guvernul și alte autorități publice cu competentțe în domeniu, despre problemele ce țin de sistemul de securitate națională și că calificarea juridică a unor fapte, potrivit art. 253 Cod de procedură penală ține de competența Procuraturii și organelor de urmărire penală.

Prin prezentul demers, reiterăm argumentele și informațiile expuse mai sus și reieșind din prevederile art. 253 și art. 262, al. 5 Cod de procedură penală, Vă solicităm respectuos următoarele:

1.să fie stabilit dacă acțiunile Președintelui Republcii Moldova Dodon Igor întrunesc semnele infracțiunii prevăzute de art. 337, al. (1) și anume dacă acesta dăunează securătății de stat a Republicii Moldova prin recunoașterea datoriei nerecunoscutei rmn în valoare de cca 6 miliarde de dolari SUA, și astfel, acordă ajutor unui stat străin la înfăptuirea activităţii duşmănoase împotriva Republicii Moldova, apărînd interesele geopolitice și economice ale Federației Ruse în Republica Moldova și să fie comunicat Parlamentului Republicii Moldova o opine juridică cu privire la acest subiect;

2.să fie comunicată public cetățenilor Republicii Moldova calificarea juridică a acțiunilor cet. Igor Dodon în calitate de Președinte al Republicii Moldova.

Cu respect, CPR Moldova”.

Procuratura Generală nu a venit, deocamdată, cu o reacție vizavi de acest demers făcut de Centrul de Politici și Reforme din Moldova.


Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
19.04.2024 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Despărțirea apelor p...

15.04.2024 09:20 Nicolae Negru Nicolae Negru // Simțul realității și...

12.04.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Recensământul ca o f...

Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Cum veți vota la referendumul care va avea loc în toamna anului 2024 în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md