16:01:31 23.05.2024
Stiri

VIDEO, UPDATE // Reuniune ISTORICĂ a Parlamentelor de la Chișinău și București. Deputații au adoptat o DECLARAȚIE comună: „Vocea poporului român este aceeași și nu poate fi ignorată în Europa”

Actualitate 18.06.2022 09:56 Vizualizări2085 Autor: Ziarul National
VIDEO, UPDATE // Reuniune ISTORICĂ a Parlamentelor de la Chișinău și București. Deputații au adoptat o DECLARAȚIE comună: „Vocea poporului român este aceeași și nu poate fi ignorată în Europa”


Parlamentul României şi cel al R. Moldova s-au întrunit astăzi, la Chișinău, într-o ședință comună. Reuniunea istorică are loc la o zi după ce Comisia Europeană a recomandat statelor UE să acorde R. Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană

UPDATE // „Vocea poporului român este aceeași și nu poate fi ignorată în Europa”, a declarat președintele Senatului României, Florin Cîțu, după semnarea, împreună cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, a Declarației comune a parlamentelor de la București și Chișinău.

Marcel Ciolacu a afirmat, la rândul său, că ceea ce s-a întâmplat astăzi la Chișinău este un „eveniment istoric” și a declarat că următoarea ședință comună a legislativelor de pe cele două maluri ale Prutului va avea loc la București.

Spicherul Igor Grosu a acceptat invitația și a vorbit și despre o a treia ședință comună ce ar putea avea loc la Bruxelles.

Președintele Parlamentului R. Moldova a adăugat că „știm ce avem de făcut” după acest eveniment „cu o încărcătură deosebită”, „timpul și lumea bună sunt de partea noastră”, astfel încât „cetățenii și de pe un mal și de pe altul al Prutului să se regăsească în familia europeană”.
Ședința comună a parlamentelor României și R. Moldova s-a încheiat cu o reprezentație a Orchestrei „Lăutarii”, condusă de maestrul Nicolae Botgros, și a renumitului naist Gheorghe Zamfir, care a prins deputații de pe ambele maluri ale Prutului într-o horă comună.UPDATE // Textul integral al declaraţiei comune a Parlamentelor României şi Republicii Moldova:

Pornind de la comuniunea bazată pe unitatea de limbă, istorie, cultură, tradiții, valori și aspirații europene,

Luând în considerare faptul că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este singura cale în măsură să asigure democrația, stabilitatea, securitatea, prosperitatea, libertatea și dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Moldova,

Luând act de înaintarea oficială de către Republica Moldova a Cererii de aderare la Uniunea Europeană (la 4 martie 2022), fapt care confirmă caracterul ferm şi ireversibil al cursului de integrare europeană a Republicii Moldova și încheierea perioadei de „rătăcire geopolitică”,

Bazându-ne pe Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, reconfirmat prin angajamentele asumate de către Republica Moldova în baza Acordului de Asociere încheiat în anul 2014 cu Uniunea Europeană și statele sale membre,

Salutând importanța suportului financiar nerambursabil oferit de-a lungul timpului atât prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, cât și prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022,

Având ca repere politice pentru relansarea agendei de cooperare bilaterală Declarația comună a Președintelui României, Klaus Iohannis, și a Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu (Chișinău, 29 decembrie 2020), care a generat o nouă dinamică a interacțiunii guvernamentale, cu obiective stabilite prin Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România–Republica Moldova (București, 23 noiembrie 2021) și Declarația comună a Guvernelor României și Republicii Moldova (Chișinău, 11 februarie 2022),

Evidențiind sprijinul necondiționat oferit de-a lungul timpului de toate forțele politice din România pentru dezvoltarea, consolidarea democrației și parcursul european al Republicii Moldova,

Luând în considerare rolul fundamental al Parlamentelor în dezvoltarea și consolidarea democrației, în apărarea intereselor cetățenilor celor două state și în exercitarea controlului constituțional și democratic,

Având în vedere rolul României în sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova și de factor de stabilitate și dezvoltare regională,

Valorificând rolul important al înfrățirilor și al cooperării descentralizate la nivel de autorități locale, mediu de afaceri, zonă educațională și societate civilă în întărirea relațiilor bilaterale, creșterea nivelului de trai și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova,

Recunoscând efortul accelerat din ultima perioadă al Republicii Moldova de a implementa reforme substanțiale în domenii precum cel al justiției, combaterii corupției, consolidării statului de drept, al bunei guvernări și al eficientizării administrației publice, esențiale pentru întărirea rezilienței, dezvoltarea durabilă, ameliorarea mediului de afaceri, climatului investițional și pentru bunăstarea cetățenilor,

Reprezentanții Parlamentului României și ai Parlamentului Republicii Moldova, reuniți la Chișinău în ședință comună, desfășurată la 18 iunie 2022, adoptă următoarea Declarație comună:

1. Subliniem faptul că perspectiva concretă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este elementul esențial al continuării pe calea reformelor, care va încuraja populația Republicii Moldova în această perioadă de insecuritate extremă și de dificultăți materiale și îi va da speranța că într-un viitor apropiat va fi parte a familiei europene, inclusiv sub raportul asumării valorilor europene și al creșterii nivelului de trai. Reiterăm sprijinul necondiționat asumat de-a lungul timpului de toate forțele politice din România pentru dezvoltarea, consolidarea democratică și parcursul european al Republicii Moldova.

2. Salutăm dinamica excelentă a dialogului și cooperării bilaterale, la toate nivelurile, între România și Republica Moldova. În mod special, punctăm obiectivul prioritar asumat în comun privind implementarea proiectelor strategice bilaterale, inclusiv interconectările din domeniul energiei, transporturilor și infrastructurii. Ne exprimăm dorința de a îmbunătăți, în mod concret, conectivitatea între cele două state, și astfel între Republica Moldova și restul Uniunii Europene, fie că vorbim de transportul aerian, feroviar, rutier, fluvial, fie de domeniul comunicațiilor.

3. Exprimăm satisfacția pentru caracterul deschis și constructiv al conlucrării bilaterale, axat pe obținerea unor rezultate concrete și vizibile care să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor celor două state. Unirea eforturilor noastre reprezintă fundamentul solid pentru realizarea obiectivului strategic prioritar de racordare fermă și ireversibilă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, prin sprijinul României. Un pilon important în acest sens este reprezentat de interconectarea piețelor, iar România se angajează să își sporească sprijinul pentru creșterea competitivității economiei Republicii Moldova și să își intensifice prezența și investițiile în vederea dezvoltării parteneriatului economic într-un climat de stabilitate și de predictibilitate economică asigurat la standarde europene și la nivelul de ambiție asumat de ambele state.

4. Remarcăm, în acest sens, angajamentul solid al autorităților Republicii Moldova pentru implementarea de reforme în domenii precum cel al justiției, combaterii corupției, consolidării statului de drept și a rezilienței, al bunei guvernări, al libertății economice și antreprenoriale și al eficientizării administrației publice, care reprezintă aspecte esențiale atât pentru dezvoltarea de ansamblu a Republicii Moldova, cât și pentru avansarea parcursului său european.

5. România va continua să acorde sprijin robust și constant în cadrul acestor demersuri care vizează obținerea calității de stat candidat și avansarea decisivă, în baza meritelor proprii și a unor eforturi ferme de reformă, a traseului european al Republicii Moldova. România va sprijini accelerarea adoptării standardelor și reglementărilor compatibile cu normele Uniunii Europene, în mod special în domeniul agricol, care pot conduce la creșterea competitivității economiei Republicii Moldova și la un acces cât mai larg pe piața comună europeană.

6. În spiritul bunei cooperări și al susținerii pentru procesul de integrare europeană, formatul ședințelor comune ale Parlamentelor din ambele state va urmări obiectivul atribuirii unei viziuni strategice activității pe linia legislativelor, inclusiv în cadrul ședințelor Comitetelor comune ale Parlamentelor din România și Republica Moldova. Activitatea pe dimensiunea parlamentară va fi dinamizată inclusiv prin adoptarea unui plan ambițios de acțiuni comune ale Parlamentelor celor două state, menit să susțină agenda de reformare a Republicii Moldova, aspirația comună privind intensificarea cooperării bilaterale, transpunerea legislației europene, transferul de expertiză și avansarea pe calea integrării europene.

7. Exprimăm profunda noastră preocupare față de evoluțiile de securitate din regiune în contextul invaziei militare declanșate de Rusia împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022. Condamnăm cu fermitate agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Reafirmăm sprijinul nostru deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional. Reiterăm susținerea deplină și compasiunea profundă față de poporul ucrainean, victimă a acestei agresiuni brutale.

8. Salutăm modul exemplar în care autoritățile României și ale Republicii Moldova, alături de societatea civilă și cetățenii României și ai Republicii Moldova, gestionează numărul impunător de refugiați din Ucraina. Republica Moldova reconfirmă, inclusiv prin aceste eforturi, că este un stat cu vocație europeană, împărtășind în mod natural valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană. România va continua să sprijine Republica Moldova în efortul complex de gestionare a fluxului de refugiați din Ucraina și de menținere a rezilienței societății.

9. Exprimăm hotărârea fermă de a continua strâns conlucrarea și coordonarea în domeniile de competență și interes reciproc: justiție și combaterea corupției, securitatea statului; managementul frontierei și activitatea polițienească; cultură; educație, cercetare, tineret și sport; asistență socială; cooperarea și libertatea economică; domeniul investițiilor și achizițiilor publice; mass-media, sectorul digital și societate informațională; agricultură și sectorul agroalimentar; protecția mediului.

10. Deciziile luate cu această ocazie de către membrii celor două Parlamente vor aprofunda agenda bilaterală și vor promova prioritățile de cooperare convenite între România și Republica Moldova, cu accent asupra necesității accelerării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova”.
UPDATE //
Deputații de pe ambele maluri ale Prutului, șefi de comisii și fracțiuni, susțin discursuri de la tribuna din Palatul Republicii, subliniind importanța unui asemenea eveniment istoric, care are loc de Ziua Istoricului, trecutului nostru comun, dar și acțiunile ce urmează a fi întreprinse de cele două state românești pentru a asigura un trai mai bun românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Mesaje de salut au avut vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihai Popșoi, deputații Veronica Roșca, care este președinta Grupului parlamentar de prietenie Republica Moldova-România, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Vladimir Bolea, Petru Frunze, Larisa Voloh, Olesea Stamate, Lilian Carp.

De asemenea, au adresat mesaje de salut europarlamentarul Eugen Tomac și mai mulți deputați români: vicepreședinta Senatului României, Alina-Ștefania Gorghiu, și vicepreședinții Camerei Deputaților, Vasile-Daniel Suciu și Ilie Dan Barna, precum și Titus Corlățean, Anca Dana Dragu, Gheorghe Nacov, Dénes Seres, Laurențiu-Dan Leoreanu, Raisa Enachi.
UPDATE //
Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a subliniat că România și R. Moldova fac parte din aceeași comunitate, cu istorie, limbă și cultură comună, iar cei care „caută să ne separe” nu doresc binele cetățenilor.

„România şi Republica Moldova sunt parte din aceeaşi comunitate marcată de o istorie, cultură şi limbă comună. Aceasta este indivizibilă şi inseparabilă. Este, însă, timpul să ne asumăm acest destin comun prin dezvoltarea inclusiv a unei zone economice şi comerciale comune şi facilitarea fluxului de persoane”, a punctat oficialul de la București, adăugând că statele suverane au tot dreptul la autodeterminare.

Marcel Ciolacu a mai spus că România va răspunde apelului Republicii Moldova și va ajuta statul nostru să-și dezvoltele capabilitățile de apărare pentru a-și putea menține integritatea teritorială și suveranitatea.

„România răspunde pozitiv apelului lansat de Republica Moldova şi va oferi tot suportul necesar dezvoltării capabilităţilor de apărare, securitate şi de luptă împotriva ameninţărilor hibride necesare asigurării independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Şi spun acest lucru pentru că vedem cu toţii cum Rusia a ameninţat viziunea înaintaşilor noştri privind o Europă liberă, prosperă şi în pace”.

„Aveți șansa să vă luați destinul în mâini, astfel încât toți copiii care se nasc astăzi să trăiască într-un stat european”, a mai declarat președintele Camerei Deputaților de la București.Marcel Ciolacu a avut un mesaj și pentru tinerii din R. Moldova pe care România îi va ajuta „cu burse și traininguri” - să fie mândri de bunicii lor, arestați și deportați în anii '40 - '50 ai secolului trecut, care au suferit și s-au jertfit pentru țară, dar „nu au îngenuncheat în fața sovieticilor”: „Şi-au sacrificat propriile vieţi pentru ca voi să aveţi şansa unui viitor mai bun astăzi”.


UPDATE // Președintele Senatului din Parlamentul României, Florin-Vasile Cîțu, a apreciat că între România și R. Moldova există acum „un parteneriat strategic mai solid ca niciodată”, iar Bucureștiul sprijină aspirațiile Chișinăului de racordare fermă la Uniunea Europeană.

Oficialul de la București s-a arătat sigur că, săptămâna viitoare, Consiliul European va oferi R. Moldova statutul de țară-candidată pentru aderare la UE.

Cîțu a reiterat faptul că România este „cel mai consecvent susținător” al R. Moldova: „Ne angajăm că construim împreună un viitor european pentru cetățenii R. Moldova”.

UPDATE // Președintele Parlamentului Igor Grosu s-a declarat extrem de emoționat că participă la un asemenea eveniment istoric și și-a început discursul cu două citate din doi mari poeți români - Grigore Vieru și Nichita Stănescu, fiind aplaudat de către participanții la ședința comună a legislativelor de la București și Chișinău.

„Dacă visul unora a fost să ajungă în Cosmos, eu viața întreagă am visat să trec Prutul”, este citatul lui Grigore Vieru și „Am parcurs cel mai lung drum - de acasă până acasă”, a spus Nichita Stănescu atunci când a venit în stânga Prutului.

Igor Grosu a mulțumit României și românilor pentru că, de-a lungul timpului, a știut să facă diferență între „soarta cetățenilor R.. Moldova și scopurile meschine ale conducătorilor acesteia”, chiar și atunci când Bucureștiul era tratat cu ostilitate la Chișinău.

Potrivit spicherului, apropierea R. Moldova de UE este singura cale de „transformare profundă” a republicii.

„Pe lângă simbolismul acestui eveniment, îmi doresc ca această platformă să servească drept reper pentru ghidarea activităţilor Legislativului de la Chişinău în procesul de negociere şi aderare la UE. Ce punem noi în acte şi în legi să simtă cetăţenii în viaţa de zi cu zi, o viaţă mai bună, fericită, aici, acasă. Avem mult de lucru, însă ştiu că vom reuşi, fiindcă avem prieteni de nădejde şi astăzi ei sunt prezenţi alături de noi în această sală”, a afirmat preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.
UPDATE // Președinta Maia Sandu a subliniat, în discursul său ținut în fața deputaților de pe ambele maluri ale Prutului, că „astăzi mai mult ca niciodată” R. Moldova are nevoie de susținerea României pentru a păstra pacea la noi în republică și a face față provocărilor declanșate de războiul din Ucraina.

Maia Sandu a vorbit despre relațiile puternice dintre cele două state, relansate la finele anului 2020, și a apreciat ajutorul acordat de România pentru „a îndeplini visul generației noastre - integrarea R. Moldova în UE”.

„Ieri, am primit recomandarea din partea Comisiei Europene de a obţine statutul de ţară candidată la UE. Este un rezultat mult aşteptat de cetăţenii Republicii Moldova şi care ne dă energia şi motivarea să muncim mai mult şi mai bine pentru a transforma societatea şi economia Republicii Moldova pentru atingerea standardelor Uniunii Europene. Contăm în acest drum pe sprijinul şi ajutorul României. România a fost mereu alături de noi”, a spus Maia Sandu.UPDATE // Ședința comună a început cu intonarea celor două imnuri.UPDATE // La ședința comună a Parlamentelor de la Chișinău și București a venit și președinta Maia Sandu.UPDATE // Preşedintele Senatului, Florin Cîțu, și preşedintele Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, Marcel Ciolacu, au depus coroane de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.


Parlamentul României şi cel al R. Moldova s-au întrunit astăzi, la Chișinău, într-o ședință comună. Reuniunea istorică are loc la o zi după ce Comisia Europeană a recomandat statelor UE să acorde R. Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană.


Legislativul de la Bucureşti este reprezentat de preşedintele Senatului, Florin Cîţu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi de zeci de senatori şi deputaţi.

La finalul şedinţei, va fi adoptată o Declaraţie comună a celor două parlamente.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat importanța evenimentului desfășurat în premieră în R. Moldova.

„Ședința comună a Parlamentelor R. Moldova și României are loc în premieră și este un mesaj puternic de susținere a eforturilor noastre de integrare europeană, dar și un mesaj despre ce putem face împreună pentru a spori cooperarea în domenii precum infrastructura, energia, investițiile, sănătatea, educația sau cultură”, a punctat Igor Grosu.

Programul vizitei în Republica Moldova a delegației din cadrul Parlamentului României pentru participarea la ședința comună a Parlamentului Republicii Moldova și a Parlamentului României

18 iunie 2022
9:25- 9:30 Ceremonia de depunere a coroanelor de flori de către președinții celor două Camere ale Parlamentului României
  • Florin – Vasile Cîțu, președintele Senatului
  • Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților
Locație: Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt
10:00 – 13:10 Ședința comună a Parlamentului Republicii Moldova și a Parlamentului României
13:15 – 13:40 Conferința de presă a președinților Parlamentului Republicii Moldova și
ai Parlamentului României
  • Igor Grosu
  • Florin – Vasile Cîțu
  • Marcel Ciolacu
Locație: parterul Palatului Republicii
14:45- 15:00 Fotografia comună
Locație: holul etajului 1 al Palatului Republicii

Stiri relevante
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
20.05.2024 09:14 Nicolae Negru Nicolae Negru // Vor circula tancuril...

17.05.2024 09:13 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anatomia unui scanda...

13.05.2024 09:16 Nicolae Negru Nicolae Negru // Să nu râdem de Maria...

Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Cum veți vota la referendumul care va avea loc în toamna anului 2024 în R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2024. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md